Actinote International SRL

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 days ago

New blog articles detected

 • Asertivitate vs Agresivitate la locul de muncă

  În companiile de succes, angajații asertivi şi liderii merg mână în mână. Shanon Anthony Bower descrie diferenţa dintre oamenii asertivi şi agresivi după cum urmează: ”Diferenţa esențială dintre a fi asertiv şi a fi agresiv constă în modul în care cuvintele și comportamentul nostru afectează drepturile şi starea de bine a celorlalți.” Puteți citi mai multe despre acest subiect în articolul publica...

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 days ago

New blog articles detected

 • Assertiveness vs Agressiveness at work

  In successful companies, assertive employees and leaders go hand in hand. Shanon Anthony Bower describes the difference between assertive and aggressive people as follows: “The basic difference between assertive and being aggressive is how our words and behavior affect the rights and well-being of others”. You can read more on this subject in the article published in BIZ Magazine on 7th April, 201...

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Dragi femei, acceptați-vă slăbiciunile!!

  Când mi s-a cerut să scriu un articol special dedicat zilei de 8 Martie, am avut în minte câteva opțiuni. Aș putea să scriu despre un subiect la modă în lumea afacerilor: Diversitatea de gen. Dar aș prefera ca firmele să fie interesate mai mult de Diversitatea minții.

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Dear Women, embrace your weaknesses!!

  When I was asked to write an article special for the 8th of March, I had some options. I could write about a trending topic in business: Gender diversity. But I would like that firms are busier with the Diversity of the Mind.

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Cum afectează negativismul randamentul la locul de muncă

  După unul dintre seminariile mele, am rămas seara la o bere cu Dragoș, unul dintre manageri. Era clar pentru mine că lui Dragoș îi plăcea jobul lui. Vorbea entuziasmat despre companie și despre modul în care colaborează cu colegii. Fața lui s-a schimbat atunci când a început să vorbească despre echipa lui. Conducea o echipă de 12 oameni, toți simpatici și muncitori, mi-a mărturisit el, doar Liviu ...

 • How negativity affects work productivity. What does the manager when the employees say often ”No”

  During one of my workshops, I was drinking a beer in the evening with Dragoș, one of the managers.  It was clear for me that Dragos liked his job. He talked enthusiastic about the company and the way they worked together. His face changed when he started talking about his team. He was leading a team of 12 people, nice people and hard-working, he told me, only Liviu was a drama.

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Workaholicii și Crăciunul

  Probabil cunoașteți unele persoane pentru care ziua de odihnă nu vine niciodată. Există întotdeauna un e-mail de citit şi de răspuns, un apel telefonic "urgent" sau chiar o extra-vizită la birou în weekend. Ar putea fi vorba despre un workaholic (o persoană dependentă de muncă). Am găsit o zicală ce îl descrie foarte frumos pe un workaholic: ”Workaholic” este cel care, aflat pe pârtia de schi, vis...

 • Workaholics and Christmas time

  Probably you know some people for who the day of rest never comes. There is always an email to read and answer, an ‘urgent’ phone call or even an extra trip to the office in the weekend. It could be a workaholic. I found a saying what describes a workaholic very nicely: The workaholic is on the ski-slopes dreaming about being back at work, the hard worker is in the office dreaming about being on t...

 • Donald Trump against the yardstick of leadership

  The whole world is, more than other times, interested in the presidency of Donald Trump. It is clear that Donald Trump’s campaign was unconventional and the hardest and roughest since decades. Despite the scandals, rumors and opportunistic actions he won the elections, against all predictions. But especially his behavior adds question marks to the way he will lead the United States in the coming f...

 • Donald Trump împotriva standardului de leadership

  Lumea întreagă este, mai mult decât altă dată, interesată de președinția lui Donald Trump. Este clar că, campania lui Donald Trump a fost una neconvenţională, mai precis cea mai dificilă şi grobiană din ultimele decenii. In ciuda scandalurilor, zvonurilor şi acţiunilor oportuniste, el a câștigat alegerile, împotriva tuturor prezicerilor. Dar mai ales comportamentul lui ridică semne de întrebare le...

 • Leadership: the courage to be different!!

  Conforming and copying of the behavior of others leads often to strange and irrational behavior. And we see that often in the world of business. Copying or automatically doing what the competitor also is doing. Every existing player in the business is afraid to take a risk and take a deep dive. Most businesses have examples of this type of management but nobody remembers why they are doing it that...

 • Leadership: curajul de a fi diferit!!

  A te conforma și a copia comportamentul celorlalți, adesea, conduce la un comportament ciudat și irațional. Și observăm acest lucru destul de des în mediul de afaceri. Să copiezi și să faci în mod automat ceea ce competitorul, de asemenea, face. Fiecărui jucător existent în lumea afacerilor îi este frică să își asume riscul și să analizeze în profunzime. Majoritatea afacerilor reprezintă exemple d...

 • Women as leaders: Equivalent and different

  For a long time, the board-room was reserved for men. The 3 women allowed to come in the board-room was the secretary of the big boss, the lady who was serving the coffee and the cleaning lady. Maybe I am exaggerating a bit, but I think you can imagine many of these situations. And when women stepped up the ladder and got a higher position, they said often that they “had to perform twice as well t...

 • Femeile în calitate de Lideri: Echivalent și diferit

  Pentru o lungă perioadă de timp, sala de consiliu a fost rezervată numai barbatilor. Cele trei femei cărora li se permitea să intre în această sală erau: secretara șefului cel mare, doamna care servea cafeaua şi doamna care făcea curățenie. Poate că exagerez puțin, dar cred că vă puteţi imagina multe dintre aceste situaţii. Şi atunci când femeile au păşit pe scara profesională şi au obținut o pozi...

Actinote International SRL

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

New blog articles detected

 • Cum recunoaştem liderii buni din compania noastră?

  65% dintre oameni nu sunt mulțumiți cu munca lor și doar 13% sunt implicați în ceea ce fac. Acest lucru este cauzat de faptul că nu avem lideri buni în funcțiile lor. Dar cum putem recunoaște liderii buni? Acest articol a fost publicat în revista Biz în 22-09-2016.

 • How do we recognize good leaders in our company?

  65% of the people are dissatisfied with their work and only 13% is engaged. This often due to the fact that we don't have good leaders on their positions. But how can we recognize good leaders ? This article is published on 22-09-2016 in Biz magazine

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in