ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Temat zwolnień elektronicznych jest już powszechnie znany, ale warto przypomnieć najważniejsze szczegóły. Tradycyjne druki odejdą w zapomnienie od lipca 2018 roku. Dzięki temu zwolnienie trafi do ZUS – u i do   pracodawcy   prosto   z    gabinetu lekarskiego, a na   pracowniku   przestanie   ciążyć   obowiązek   dostarczenia   zwolnienia do firmy w ciągu 7 dni. Dodatkowo jednak warto zwrócić... Ce...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Raport Evolution of Work 2.0. pokazuje, że aż 2/3 pracowników ma w planach zmianę pracy w nadchodzącym roku. Chęć rozwoju, zmiana atmosfery czy warunków zatrudnienia to główne czynniki, które wpływają na ich decyzję. Dla pracodawców nie są to dobre wiadomości, zwłaszcza, że na rynku pracy brakuje kandydatów. Jak znaleźć wspólne rozwiązanie dla tej sytuacji? Każda ... Cet article Pracodawca i praco...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika z 50 do 10 lat; umożliwienie prowadzenia i przechowywania tej dokumentacji w postaci elektronicznej oraz zmiana obecnie obowiązującej zasady wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych pracownika to proponowany przez rząd projekt o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu p...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • W piątek, 24 listopada  br.  Sejm  uchwalił  projekt  ustawy  o  zniesieniu  limitu   składek  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jednak decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem m.in. organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, czy rady nadzorczej ZUS. Aktualne przepisy mówią o tym, że roczna podstawa wymiaru składek na wyżej wymienione ubezpieczenia w danym roku nie może przekraczać...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Według wyników raportu „Evolution of Work 2.0” – Nastawienie „Ja” vs „My”, europejscy pracodawcy nie spełniają oczekiwań swoich pracowników. Badania wskazują na znaczne nieprawidłowości w kontekście dotrzymywania obietnic warunków pracy. Ponad połowa (57%) pracowników w Europie twierdzi, że ich oczekiwania, po dołączeniu do nowej firmy nie zostały spełnione. Aż 60% pracowników jest otwartych na no...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Jak wynika z najnowszego, dwudziestego już raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2017” firmy zaliczane do awangardy biznesu ze względu na swoją innowacyjność tradycyjnie już osiągnęły lepsze wyniki w zatrudnieniu (+5,72%) niż ogół rynku. Jest to najwyższy wzrost zatrudnienia   odnotowany   w   raportach   ADP   od   5  lat.  Na uwagę zasługują także dane GUS, które pokazują, że […] Cet...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • – Raport: Evolution of Work 2.0. Nastawienie „Ja” vs „My”.  Pomimo deklarowanej przez pracowników wysokiej lojalności wobec swoich pracodawców, aż 64% z nich twierdzi, że bezpieczeństwo zatrudnienia nie istnieje. W miarę rozwoju rynku pracy oraz zaostrzonej konkurencji o największe talenty, oferowanie jasnej ścieżki rozwoju kariery może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania najlepszych pracownikó...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Rynek   pracy   kurczy się,   płace   sukcesywnie   wzrastają   i   chociaż   pracodawcy   mieli w przeszłości przewagę, teraz szykuje się wyraźna zmiana. Aktualnie to pracownicy dyktują warunki. Co to oznacza dla pracodawców oraz jak pozyskują, zatrzymują i angażują w pracę najbardziej utalentowanych pracowników? ADP Research Institute® (ADPRI) zlecił nowe […] Cet article „Ja” vs „My”: Jak dbasz ...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwa zmagają się z wyzwaniami dotyczącymi różnych przepisów prawa pracy, czy płatnościami wynagrodzeń w różnych terminach i walutach, co generuje ogromne koszty. Dlatego też sukces bądź porażka firmy, w dużej mierze zależy od sprawności działów kadrowo-płacowych. Wszelkie działania dążące do usprawnienia procesów personalnych opierają się na standaryzacji i w konsekwencj...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Z naszego raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2017” wynika, że awangarda biznesu po raz kolejny zakończyła półrocze z wyraźnym wzrostem zatrudnienia – na poziomie +5,32%. Bardzo udany dla firm reprezentujących Nowoczesną Gospodarkę okazał się II kw. br., kiedy to pracę w najbardziej innowacyjnych spółkach w Polsce znalazło o 5,14% więcej osób, niż w analogicznym […] Cet article Sekto...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Korzystanie z zewnętrznych zasobów oraz know-how partnerów biznesowych, powszechnie znane jako outsourcing, od wielu lat stanowi skuteczną metodę wspierania działalności firmy. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są korzyści stosowania takiego modelu biznesowego? Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę wybierając partnera? Czy outsourcing jest odpowiednim rozwiązaniem dla mojej firmy?...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 •  Początek roku zaskoczył rekordowymi wynikami w zatrudnieniu. Według raportu „Zatrudnienie   w  Nowoczesnej   Gospodarce   Q1 2017”     odnotowano    wzrost na poziomie 5,5 proc. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii naszych raportów. Warto podkreślić,  że  ogół  rynku  również  radzi  sobie  bardzo dobrze i konsekwentnie podąża za firmami Nowoczesnej Gospodarki. Dystans między […] Cet ar...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Kiedy internetowy sklep z  odzieżą i obuwiem  Zappos dał  swoim pracownikom  ultimatum – pogodzą się z holokracją albo będą musieli odejść – nie umknęło to uwadze HR ani świata biznesu. Sklep należący do czołówki branży handlu detalicznego przyjął nieco radykalne założenie w obszarze zarządzania personelem: ideę rozmontowania istniejących działów   i    zachęcenia    pracowników […] Cet article Ho...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Jak wynika z raportu Ewolucja środowiska pracy: zmienny charakter globalnego miejsca pracy opublikowanego przez instytut badawczy ADP Research Institute®, dalszy postęp technologii i automatyzacji stopniowo wyeliminuje powtarzalne czynności z biur. Przeprowadzono szeroko zakrojoną analizę wyników istniejących badań na temat przyszłości  pracy,   a    także     interaktywne    dyskusje    jakościow...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Globalizacja wzmaga popyt na globalne rozwiązania HR Nie ma wątpliwości, że gospodarki na całym świecie w coraz większym stopniu ulegają globalizacji. Internet zbliża do siebie ludzi szybciej i skuteczniej niż jakakolwiek wcześniejsza technologia. Wiadomości przemierzają świat w mgnieniu oka, kultura przekracza granice, a marki zyskują światowe uznanie z dnia na dzień. Aby skorzystać na trendzie [...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Bądźmy    szczerzy.   Dyrektorzy   personalni    nie   zawsze     tak     ściśle   współpracowali z dyrektorami ds. IT (CIO). W większości przedsiębiorstw każdy z nich miał swój własny świat (mówiąc  brzydko, okopywali  się  na  swoich pozycjach). Ale to  zaczyna  się zmieniać, w miarę jak obszar personalny przekonuje się do cyfrowych […] Cet article Transformacja cyfrowa w obszarze personalnym: w...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Praca w domowym zaciszu, w wygodnych kapciach i z kubkiem kawy pod ręką. Brak dojazdów do pracy, brak problemów – tak wygląda popularne wyobrażenie na temat typowego dnia osób pracujących na własną rękę. Pojawienie się nowych technologii oraz upowszechnienie się elastycznego modelu pracy zaowocowało nadejściem rynku wolnych strzelców (ang. „gig economy”), który daje pracownikom możliwość […] Cet a...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Zacznijmy od dobrych wiadomości. Chociaż roboty wykonują   wszelkiego   rodzaju    prace w przemyśle, a nawet świadczą usługi, prezesom firm (CEO) nadal potrzebni są ludzie. Jak wynika z ostatniego ogólnoświatowego badania PwC Annual Global CEO Survey, tylko 16% z nich planuje w tym roku zmniejszyć zatrudnienie w firmie, natomiast 52% zamierza zatrudnić więcej osób1. […] Cet article Prezesi a para...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Pamiętacie, że kiedyś firmy zabraniały pracownikom korzystania z mediów społecznościowych? Wcale nie powstrzymywało to złych opinii na  ich  temat   w   mediach – i teraz z pewnością też by się to nie udało. Przy ponad 2,51 miliardach użytkowników sieci społecznościowych na świecie, firmy patrzące przyszłościowo nie zrezygnowały tak po prostu z polityki zamykania ust […] Cet article Cyfrowy HR w e...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Co może spędzać sen z powiek Dyrektorom Finansowym? Być może technologie cyfrowe. Digitalizacja, za którą niegdyś odpowiadał wyłącznie dział informatyki, jest teraz postrzegana jako sposób na poprawę ogólnej sprawności przedsiębiorstwa, produktywności personelu i rentowności. A ogromna część tych zmian spowodowana jest zjawiskami zachodzącymi w obszarze personalnym, który przechodzi transformację ...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Szacuje  się,  że   w  2020 r.  1,75  miliarda (42%)  pracowników   na  świecie  należeć będzie   do mobilnych,  globalnych  zasobów  ludzkich. Można zatem  śmiało   stwierdzić, że jesteśmy świadkami ważnych  zmian w  sposobie, w  jaki  ludzie  pracują [1].  W związku z tym organizacje muszą zmierzyć się ze sprzecznymi zjawiskami w zakresie zarządzania personelem. Z […] Cet article Ponad 10 mln pr...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Roboty asystenci, wirtualna przestrzeń robocza, w której czas i lokalizacja przestają mieć jakiekolwiek znaczenie – czy tak właśnie za kolejnych dziesięć lat wyglądać będzie środowisko pracy? Jakie umiejętności będą nam niezbędne do przetrwania w ulegającym coraz większej globalizacji cyfrowym świecie? Aby ocenić, w jakim stopniu mogą zmieniać się oczekiwania w tym zakresie, w najnowszej edycji […...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Magazyn FORTUNE® opublikował listę „World’s Most Admired Companies” w 2017 r.,  w której wyróżnia przedsiębiorstwa posiadające mocną reputację w swojej branży. Jestem dumny, że ADP już po raz jedenasty znalazła się w tym prestiżowym rankingu. Po raz piąty pod rząd zdobyliśmy także 1. miejsce w kategorii przedsiębiorstw z sektora usług opartych na danych finansowych, która […] Cet article ADP po ra...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Środowisko pracy rozrasta się, wykraczając poza granice państw i strefy czasowe. Choć praca na szczeblu międzynarodowym przynosi wielkie korzyści, to stanowi również nie lada wyzwanie dla pracodawców. Jak zatem odnieść na tym polu sukces? Dysponowanie przez firmy  międzynarodowymi   kadrami     zapewnia   szereg   profitów. Przede wszystkim wyżej cenione są organizacje, które oferują […] Cet artic...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Eksperci reprezentujący różne gałęzie gospodarki zgodnie twierdzą, iż od kilkunastu miesięcy w Polsce dynamicznie rozwija się tzw. rynek pracownika. Dzięki rozwojowi poszczególnych przedsiębiorstw, regularnie zwiększa się liczba dostępnych na rynku etatów, co stwarza pracownikom możliwość poszukiwania atrakcyjnych z ich punktu widzenia ofert. Coraz częściej, to właśnie pracownicy dyktują warunki, ...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post

New blog articles detected.

 • Nowy rok, nowe prawo – jakie zmiany dla rynku pracy?

    Początek roku przyniósł wiele zmian w polskim prawie. Od 1 stycznia 2017 r. w życie weszło ponad 200 aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Ustaw, które w wielu przypadkach znacząco wpłyną  na  funkcjonowanie  polskich   przedsiębiorstw. Zmieni   się   również  sytuacja  pracowników. Czy będą to zmiany pozytywne czy też negatywne – jest jeszcze za […] Cet article Nowy rok, nowe prawo – jakie...

 • Produkcja napędza zatrudnienie i rozwój Nowoczesnej Gospodarki!

  Za nami podsumowanie kolejnego kwartału w firmach Nowoczesnej Gospodarki! Przeprowadzone przez nas badania dowodzą, że przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego nadają ton dynamicznemu rozwojowi tego segmentu polskiego rynku pracy. Firmy specjalizujące się w produkcji zwiększyły zatrudnienie średnio aż o 7,96% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Analiza wzrostu zatrudnienia w okresie l...

 • Jak być liderem w dobie szybko zmieniającego się świata VUCA?

  Środowisko biznesowe pierwszy raz w historii możemy określić skrótem VUCA, oznaczającym niestabilność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. Organizacje zmagają się z coraz to nowymi przeciwnościami wynikającymi z szybko zmieniającej się rzeczywistości. Jednak, niezmiennie – nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądało jutro. Okazuje się, że ponad połowa firm, które w 2000 r...

 • Dyrektor Finansowy – jak obecnie wygląda jego rola?

  Ostatnie lata to nie tylko dynamiczna zmiana środowiska pracy, warunków w jakich przychodzi nam wykonywać swoje codzienne obowiązki. W bardzo szybkim tempie zmieniają się także nasze role i zadania, przypisane do danego stanowiska. Doskonałym przykład stanowi tu ewolucja roli Dyrektora Finansowego. Dlaczego? Jeszcze kilkanaście lat temu zadania Dyrektora Finansowego skupiały się wokół budżetowania...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy, działy HR nieustannie stawiają czoła nowym wyzwaniom, dlatego coraz trudniej jest im zarządzać kadrami, a w szczególności – czasem pracy. Skala wyzwania Przy wzroście popularności pracy w domu lub zdalnej, optymalizacja zatrudnienia staje się kluczowym zadaniem dla działów HR. Brytyjski rząd w 2014 roku przeprowadził badanie opinii, którego celem […...

ADP Polska
ADP Polska
Blog Post
 • Sposób, w jaki organizacje przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników szybko się zmienia. Globalizacja, mobilność talentów, outsourcing oraz zwiększający się odsetek osób pracujących zdalnie i „wolnych strzelców” kształtują na nowo środowisko pracy. Dzisiejsze zespoły muszą znaleźć sposób, który pozwoli im nawiązać kontakt, budować relacje i osiągnąć wysoką produktywność opartą na współpra...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.