Advicero Tax

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • Nowelizacja ustawy hazardowej

  Głównym celem nowelizacji ustawy hazardowej jest między innymi ograniczenie szarej strefy w grach hazardowych oraz ochrona graczy przed negatywnymi skutkami hazardu. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 kwietnia 2017. Jedną z głównych zmian wprowadzonych od 01-04-2017 roku jest monopol państwa. W domyśle mowa tu o Totalizatorze, który przejmie monopol na gry na automatach i jako jedyny […] Artykuł Nowe...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 week ago

New blog articles detected

 • Niższe składki ZUS dla mikroprzedsiębiorców

  Ministerstwo Rozwoju wraz z Parlamentarnym  Zespołem  na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości  i Patriotyzmu Ekonomicznego opracowało projekt  ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenie społeczne  przedsiębiorców o najniższych przychodach. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nową...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 weeks ago

New blog articles detected

 • Ewidencja czasu pracy przy umowie zlecenia / o świadczenie usług

  W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) od 1 stycznia 2017 roku został nałożony obowiązek ewidencjonowania czasu pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług. Powyższe regulacje wprowadzają minimalną wysokość wynagrodzenia dla osób zatrudni...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 weeks ago

New blog articles detected

 • Kontrola celno-skarbowa – nowy tryb sprawdzania podatników

  1 marca 2017 r., wraz z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS), polski ustawodawca wprowadził nowy tryb sprawdzania podatników – kontrolę celno-skarbową. Zastąpiła ona postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej, która została uchylona na mocy przepisów wprowadzających ustawę o KAS. Stosownie do art. 33 ustawy […] A...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

New blog articles detected

 • Ubezpieczenie wypadkowe

  W dziale kadr i płac, w miesiącu kwietniu trzeba pamiętać aby sprawdzić czy nie należy zmienić wskaźników dotyczących wysokości stóp procentowych na ubezpieczenia wypadkowe, które ustala się w oparciu o załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie z tytułu […] Artykuł Ubezpieczeni...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

New blog articles detected

 • Opłata środowiskowa – termin złożenia zestawienia upływa 31 marca 2017 r.

  Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności wykorzystuje pojazd, do którego zakupuje paliwo, zobligowany jest do samodzielnego przygotowania i złożenia wykazu za korzystanie ze środowiska. Ale to nie wszystko, podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wniesienia opłaty środowiskowej również z tytułu: wprowadzania gazów i płynów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub ...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

New blog articles detected

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

New blog articles detected

 • Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

  W przypadku transakcji z rolnikami ryczałtowymi obowiązują szczególne procedury związane z rozliczeniem podatku VAT, o których stanowią przepisy art. 115 i 116 ustawy o VAT. Z regulacji tych wynika, iż rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa. Podatn...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

New blog articles detected

 • Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna – nowe źródła ochrony dla podatników

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255). W założeniu ma ona polepszyć warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, poprzez liczne zmiany wprowadzone do obowiązujących aktów prawnych, w tym do Ordynacji Podatkowej, w której na […] Artykuł Objaśnienia podatkowe i ...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Urząd Skarbowy rozliczy za nas PIT

  Od 15 marca 2017 r. składanie rocznych zeznań podatkowych zostało znacznie uproszczone. Podatnicy, którzy będą chcieli mogą powierzyć urzędowi skarbowemu sporządzenie PIT-37 za 2016 r. Wystarczy w dniach od 15 marca do 18 kwietnia 2017 roku przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem P...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Umowa najmu pomiędzy spółką cywilną i jej wspólnikami a koszty uzyskania przychodu

  Wydatki poniesione przez spółkę cywilną na zapłatę czynszu najmu lokalu należącego do jej wspólników nie stanowią dla wspólników tej spółki kosztów uzyskania przychodów w części proporcjonalnej do posiadanego udziału w zysku spółki – takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. II FSK 2628/16. W treści orzeczenia […] Artykuł Umowa najmu p...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Zasady wydawania interpretacji indywidualnych po 1 marca 2017 r.

  Początek marca w administracji skarbowej to okres wielkich zmian. Swoją działalność rozpoczęła Krajowa Administracja Skarbowa (ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej), w ramach której połączone zostały trzy odrębne służby podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracja podatkowa, Służba Celna i kontrola skarbowa. Utworzenie Krajowej Admini...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Zamknięcie roku w jednostkach mikro – kiedy można korzystać z uproszczeń

  Od 2014 roku została wprowadzona do ustawy o rachunkowości kategoria jednostek mikro. Wprowadzenie tej kategorii niesie za sobą możliwości uproszczenia dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kategoria podmiotów mikro – w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) wśród […] Artykuł Zamknięcie roku w je...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Stypendia bez podatku przez kolejne lata

  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w którym możemy przeczytać, że wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowy. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r. Zwolnienie z opodatkowania ma mieć zastosowanie względem stypendiów, o...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników – martwa zasada

  W czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” możemy przeczytać, że pomimo tego, iż organy skarbowe mają obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, jak do tej pory zasada ta jest omijana. Fiskus nie zastosował jej ani razu. Dokładnie chodzi o obowiązek rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Zasada ta miała uzdrowić relacje z […] Artykuł Ro...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • 15% CIT dla małych przedsiębiorstw

  Od 1 stycznia 2017 roku obok 19% stawki podatku dochodowego od osób prawnych obowiązuje również dodatkowa – w wysokości 15%. Z takiej obniżki nie mogą jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Preferencyjna stawka przysługuje jedynie małym podmiotom oraz takim, które rozpoczęły działalność w bieżącym roku podatkowym. Zgodnie z przepisami o CIT, małymi podatnikami są firmy, u których […] Artykuł 15...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Od 1 stycznia 2017 nowe obostrzenia w zakresie wymiany udziałów

  Zgodnie z zasadą ogólną, w przypadku objęcia udziałów spółki kapitałowej w zamian za aport, którego przedmiotem są udziały innej spółki kapitałowej, wspólnik co do zasady powinien rozpoznać przychód. Przychodem tym jest wartość nominalna udziałów uzyskanych w zamian za wnoszony aport. Od powyższej regulacji wprowadzono jednak wyjątek w postaci wymiany udziałów, dla której to transakcji odstąpiono ...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Jeden przelew do ZUS zamiast kilku

  Jest wielce prawdopodobne, że od przyszłego roku przedsiębiorca będzie mógł dokonywać jednej wpłaty do ZUS zamiast dotychczasowych trzech lub czterech przelewów. W dniu 8 marca br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych…, która m.in. przewiduje wprowadzenie nowego, indywidualnego rachunku składkowego. Jednym z założeń n...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Precedensowy wyrok NSA w sprawie nieuznawania zabudowanych nieruchomości za zorganizowaną część przedsiębiorstwa

  W dniu 24 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał precedensowy wyrok (sygn. I FSK 1316/15), który daje podstawy do zmiany podejścia organów podatkowych w przedmiocie definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W wyroku NSA wskazał, że dwóch zabudowanych nieruchomości nie należy traktować jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) tylko dlatego, że istnieje potencjal...

 • Podatnik ma prawo pomylić przepis

  W dniu 30 listopada 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał wyrok, w którym uznał, że organ podatkowy nie może odmówić wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w przypadku, gdy podatnik powołał się na niewłaściwą podstawę prawną (sygn. II FSK 3161/14). Jak podkreślił NSA, wskazanie przepisu prawa, który nie ma zastosowania w konkretnej sprawie, nie może stanowić podstawy do [...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Sklepy internetowe pod lupą fiskusa. Urzędy skarbowe znajdują wiele nieprawidłowości

  Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu e-handlu. Rynek wart jest ponad 36 mld zł, a w sklepach internetowych kupuje już połowa internautów. Dynamiczny rozwój sektora sprawia, że pojawiają się nowe ryzyka podatkowe, z którymi przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie sobie poradzić. Dlatego branży uważnie przyglądają się urzędy skarbowe. Edukacja podatkowa pozwoli wyeliminować obszary, w których f...

 • Kompensata przy kwocie powyżej 15.000 zł a możliwość zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów

  W interpretacji indywidualnej (sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.367.2016.1.ZK), wydanej w dniu 13 stycznia 2017 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP)  w pełnej wysokości zobowiązań spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł, uregulowanych w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia dane...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • E-commerce – skomplikowane obszary podatkowe

  Obserwując branżę e-commerce można zauważyć, że rynek ten ma w Polsce spory potencjał. Zgodnie z badaniami jest on jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Potwierdza to trend otwierania przez sklepy stacjonarne internetowych platform służących do sprzedaży online. Specyfika sprzedaży online powoduje potencjalnie większe możliwości nadużyć niż tradycyjny handel. W związku z powyższ...

 • Raport: E-commerce pod lupą fiskusa.

  Raport: E-commerce pod lupą fiskusa. Najtrudniejsze kwestie podatkowe w handlu elektronicznym. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce według badań Gemius oraz Izby Gospodarki Elektronicznej. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu dogonimy wkrótce najbardziej rozwinięte kraje europy. Eksperci Advicero opracowali raport przybliżający najbardziej skomplikowane podatkowe i księgo...

 • Kontrole podatkowe w 2017 r. – Prezydent podpisał ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalona 16 listopada 2016 r. przez Sejm została podpisana przez Prezydenta 1 grudnia 2016 r. Zmiany proponowane w tej ustawie od dłuższego czasu były przedmiotem dyskusji i wzbudzały wiele emocji, w szczególności wśród przedstawicieli władz skarbowych. Teoretycznie nowe przepisy dotyczące kontroli podatkowych powinny wejść w życie wraz z początkiem marca...

 • Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych

  W parlamencie trwają obecnie prace nad zmianą zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z planowanymi zmianami wybrane fundusze inwestycyjne otwarte będą mogły wciąż korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także niektórych funduszy otwartych, przewidywane zmiany mogą być mniej korzystne. Zgodnie z...

 • Kontrole cen transferowych

  W ciągu ostatnich kilku lat, Ministerstwo Finansów (MF) oraz organy podatkowe w ramach postępowań kontrolnych koncentrowały się głównie w obszarze rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Obecnie (począwszy od 2016 r.) jednym z priorytetów administracji skarbowej stała się tematyka cen transferowych, co potwierdzają liczne komunikaty MF w tej sprawie. Przykładowo, w opinii z 18 grudnia 2015 […] Artyk...

 • Kiedy fiskus może rozpocząć kontrolę bez zapowiedzi ?

  Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje co do zasady po uprzednim zawiadomieniu kontrolowanego przez organ kontroli. Przynajmniej na 7 dni przed planowaną datą kontroli, firmie dostarczane jest upoważnienie do jej przeprowadzenia. W praktyce często zdarza się również, że kontrolujący pojawiają się w siedzibie podatnika osobiście w celu wręczenia osobom uprawnionym do reprezentacji spółki zawi...

 • Ministerstwo Finansów o kontrolach podatkowych

  W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów pochwaliło się efektywnością działań Kontroli Skarbowych i zgodnie z jej ustaleniami w tym roku dzięki tymże działaniom ponad 1,5 mld zł pozostało w polskim budżecie (w porównaniu z 870 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku). Przyczyn takich wyników, według oceny Ministerstwa Finansów, należy szukać w lepszym typowaniu do kontroli […] Artykuł Minister...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

 • Rozliczenie prosumentów a akcyza

  Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., zmieniającą ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i poz. 2365 i z 2016 poz. 925; dalej: ustawa o OZE) wprowadzono nowe zasady rozliczania przez prosumentów produkowanej przez nich energii. W świetle nowych regulacji powstała wątpliwość, jak to rozliczenie powinno […] Artykuł Rozliczenie prosumentów a akcyza pochodzi z ser...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

 • Pełnomocnik traci na VAT od opłat na rzecz klientów

  W najnowszej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 13 lipca 2016r. (sygn. 1061-IPTPP3.4512.193.2016.3.MJ), organy podatkowe rozstrzygnęły kwestię potencjalnego opodatkowania podatkiem VAT zwrotu kosztów ponoszonych przez kancelarie prawne na rzecz klientów i w ich imieniu. W stanie faktycznym będącym przedmiotem rozstrzygnięcia prawnik świadczący usługi na rzecz osób fizycznych w za...

 • 15-procentowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych

  5 września 2016 r. po uwzględnieniu poprawek Senatu została uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT), która wprowadza m.in. obniżoną 15-procentową stawkę CIT. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy stawka ta ma umożliwić rozwój małych firm oraz prowadzić do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków. Ponadto stawka ta nie będzie obowiązywać względem j...

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Advicero Tax

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 8 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in