Advida Advokater

Advida Advokater

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Partnerselskaber

  Partnerselskabet kan siges, at være en krydsning mellem et aktieselskab & et kommanditselskab   Partnerselskaber er ikke endnu særligt udbredt i Danmark. Baggrunden herfor kan skyldes flere forhold men det kan, set fra min stol, bl.a. skyldes manglende kendskab til selskabsformen, og dette er ærgerligt da selskabsformen rummer mange fordele. Grundlæggende er partnerselskabet et kommanditselskab......

 • Arv

  Arveretten kan overordnet beskrives, som de regler der bestemmer, hvem der skal arve ens formue   De arveretlige regler er nærmere opbygget sådan, at den der som arving skal kunne arve, må have det der kaldes arveadkomst. Der er 3 hovedgrupper af arveadkomst: Slægtskabsforhold Ægteskab eller registeret partnerskab Testamente Derimod ligestilles samlivsforhold – uanset hvor... Read more » The post...

 • Skilsmisse

  Når det ikke længere er så yndigt at følges ad   Skilsmisser er i dag hyppigt forekommende og bevirker, at et samlivsforhold skal afløses af to livsforhold. Selv om vores familiemønstre med dine, mine og vores børn har ændret sig i høj grad de sidste mange år, har vi stadig en lovgivning, som er baseret... Read more » The post Skilsmisse appeared first on ADVIDA advokater.

 • Generationsskifte

  Hvad med dit generationsskifte?   Som ejer af en virksomhed vil du måske blive mødt af spørgsmålet ”hvad med dit generationsskifte?”. Spørgsmålet vil unægtelig blive stillet oftere, når man som ejer af en virksomhed nærmer sig seniorårene. Tilhørsforhold og nye beslutninger Der kan ikke herske tvivl om, at det at skabe og forme sin egen... Read more » The post Generationsskifte appeared first on ...

 • Dødsbobehandling og rådgivning herom

  Dødsbobehandling Advida Advokater har betragtelig erfaring med rådgivning om arvmæssige forhold herunder særligt dødsbobehandling. Hos Advida advokater har vi erfarne advokater med speciale i dødsbobehandling herunder flere erfarne sekretærer indenfor bobehandling så vi har mulighed for at rådgive pårørende og arvinger indenfor alle områder af arveretten og dødsbobehandlingen. Advokaten hjælper og...

Advida Advokater

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

 • Samvær, bopæl og skilsmisse

  Ifølge forældreansvarsloven er udgangspunktet at forældrene har fælles forældremyndighed over børnene. Dette betyder at man ikke behøver at søge om fælles forældremyndighed når man går fra hinanden. De fleste forældre kan godt blive enige om at forældremyndigheden skal være fælles, medmindre konfliktniveauet er højt. De spørgsmål som man skal være enige om hvis man har... Read more » The post Sam...

Advida Advokater

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in