Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 days ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 days ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 weeks ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • BETALING VAN BTW-VOORSCHOTTEN

  Een btw-belastingplichtige die kiest om een kwartaalaangifte in te dienen, moet momenteel uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kalenderkwartaal een voorschot betalen op de btw waarvan de...

 • Meldingsplicht zelfstandige groepering uitgesteld

  Wanneer een zelfstandige groepering of zgn. kostendelende vereniging diensten verricht voor haar leden, dan zij die in principe vrijgesteld van Btw. Sinds 1 juli 2016 heeft de btw-administratie, onder Europese druk, de btw-regeling...

 • Voordeel alle aard woning weer ongrondwettig bevonden

  Vorig jaar heeft het Hof van Beroep te Gent geoordeeld dat het onderscheid inzake de berekening van het voordeel alle aard ‘gratis woning’ tussen natuurlijke personen en rechtspersonen discriminerend is. Het Hof van...

 • Een intracommunautaire levering zonder btw-nummer

  Volgens de Belgische btw-wetgeving kan een intracommunautaire levering slechts worden vrijgesteld van btw indien o.m. het buitenlands btw-nummer van de ontvanger van de goederen op de factuur vermeld wordt. Is dat niet het...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • T’is nog oal nie na de wuppe (maar het scheelt niet veel)

  De prachtige song van het Zesde Metaal bevat een al even prachtige opsomming van zaken die moeten bewijzen dat de wereld nog niet “na de wuppe is”. Was ik Wannes Cappelle geweest had...

 • Binnenkort een IPT voor elke zelfstandige

  Het opbouwen van een extralegaal pensioen is voor elke zelfstandige belangrijk. Heeft u een vennootschap dan heeft u thans meer mogelijkheden dan wie met een eenmanszaak werkt. U kunt dan immers geen interne...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Regeling omtrent zgn. deeleconomie binnenkort van kracht

  Reeds midden vorig jaar werd er een regeling uitgewerkt om inkomsten uit de zgn. deeleconomie een aparte fiscale behandeling te laten ondergaan. De verdere uitvoeringsbesluiten daaromtrent werd onlangs gepubliceerd waardoor de fiscale regeling...

 • Pro deo niet langer tegen nultarief

  Sinds 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%. Een uitzondering wordt echter gemaakt voor advocaten die pro deo prestaties verrichten waarvoor een nultarief geldt. Na...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • De fiscus gaat mee met zijn tijd…

  Dat de fiscus meer het digitale pad kiest, is onlangs nog maar eens gebleken. Zo worden de mogelijkheden om een huurcontract te registreren uitgebreid, maar voortaan heeft u ook de mogelijkheid om informatie...

 • Erkende orthopedagogen vrijgesteld van btw

  Sinds 1 september 2016 zijn de wettelijke voorwaarden van kracht waaraan een orthopedagoog moet voldoen om erkend te kunnen worden. Deze erkenning heeft echter wel gevolgen op vlak van de btw, zo blijkt...

 • Een werkloosheidsuitkering én een zelfstandige activiteit?

  Bent u werkloos, dan mocht u tot voor kort slechts in uitzonderlijke gevallen een nevenactiviteit uitoefenen. Sinds 1 oktober 2016 heeft de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening dat echter gewijzigd. Het is dan voortaan ook...

 • Meer duidelijkheid voor beroepsverkopers

  Bestaat uw professionele activiteit uit de aan- en verkoop van onroerende goederen, dan wordt u beschouwd als een beroepsverkoper of vastgoedhandelaar. Voor de aankoop van onroerend goed geniet u in Vlaanderen dan van...

 • Nu een elektrische auto aanschaffen?

  Elektrische auto’s zijn in opmars omdat autoconstructeurs immers moeten voldoen aan de alsmaar strengere milieunormen die ter zake van toepassing zijn. Op het komende autosalon zal daar zeker op ingespeeld worden. Welke fiscale...

 • Btw op assistentie van zelfstandige verplegers bij esthetische ingrepen?

  Sinds 1 januari 2016 zijn artsen die ‘louter’ esthetische ingrepen verrichten niet langer vrijgesteld van btw. Onlangs heeft de Btw-administratie zich nog uitgesproken over de btw-gevolgen voor zelfstandige verplegers die assistentie verlenen bij...

 • In 2017 in een IPT voor iedere zelfstandige!

  Voor iedere zelfstandige is een pensioenopbouw cruciaal vermits zij slechts recht hebben op een zeer beperkt wettelijke pensioenuitkering. Doorgaans wordt dit opgevuld met o.m. het pensioensparen of een zgn. VAPZ, maar de mogelijkheden...

 • Btw-voorschotten vanaf 1 april verleden tijd!

  Btw-plichtigen die op kwartaalbasis btw-aangiften indienen, moeten thans nog btw-voorschotten betalen. Midden vorig jaar had de Minister echter al te kennen gegeven dat dit systeem van btw-voorschotten zouden worden afgeschaft, maar de kogel...

 • Webshop als digitale investering?

  Op nieuw aangekochte investeringen die u volledig beroepsmatig gebruikt kunt een investeringsaftrek toepassen die u bovenop uw afschrijving krijgt. Voor bepaalde investeringen krijgt u zelfs een verhoogde investeringsaftrek zoals voor digitale investeringen. Geldt...

 • Méér autobelasting dit jaar?

  Sinds 1 januari 2017 worden tankkaarten van werknemers die een auto ter beschikking krijgen van hun werkgever zwaarder belast. Hoe zit dat dan en heeft dat ook voor gevolgen voor de auto die...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

New blog articles detected

 • Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

  Wanneer een vennootschap een meerwaarde realiseert bij de verkoop van een investering, dan is die meerwaarde belastbaar. Uw vennootschap kan er echter voor opteren om die meerwaarde gespreid te laten belasten voor zover...

 • Vruchtgebruik nu anders waarderen?

  Het is een zeer gekende praktijk dat een vennootschap samen met haar bedrijfsleider door middel van een gesplitste aankoop een pand aankoopt. De vennootschap verwerft dan het vruchtgebruik en de bedrijfsleider de blote...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

 • Fiscaal co-ouderschap ook voor 18-plussers?

  De regeling omtrent het fiscaal co-ouderschap laat onder bepaalde voorwaarden toe dat gescheiden ouders hun gemeenschappelijk kind ieder als ten laste kunnen opnemen in hun privé-aangifte. Aanvankelijk stopte die fiscale regeling automatisch wanneer...

 • Inkomsten uit de zgn. deeleconomie voortaan belast!

  De programmawet van 1 juli 2016 heeft bepaald dat inkomsten uit diensten van de zgn. deeleconomie voortaan worden belast. De vraag is dan uiteraard over welke inkomsten het dan gaat en hoe die...

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Alaska

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in