Ambiens Sp. z o.o.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 days ago

New blog articles detected

 • Kontrola WIOŚ farmy wiatrowej

  Część z naszych klientów oraz przyjaciół branżowych zwraca się do nas z pytaniem w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej, którego nadawcą jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zapowiedziana kontrola farmy wiatrowej nie może być wszczęta przed... Czytaj dalej → Post Kontrola WIOŚ farmy wiatrowej pojawił się poraz pierwszy w Ambiens Blog.

Ambiens Sp. z o.o.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Monitoring porealizacyjny – ryzyka

  W dobie zniżkujących cen zielonych certyfikatów, niepewności interpretacyjnych podatku od nieruchomości inwestorzy wiatrowi weryfikują warunki współpracy z podwykonawcami oraz partnerami. To zrozumiałe. W konsekwencji tego rośnie waga ceny jako dominującego kryterium zakupowego. Rodzi to naturalne pytanie o ryzyka i niebezpieczeństwa... Czytaj dalej → Post Monitoring porealizacyjny – ryzyka pojawi...

Ambiens Sp. z o.o.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Kto może być autorem Raportu OOŚ?

  1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej w skrócie ustawą ooś. Zmiany... Czytaj dalej → Post Kto może być autorem Raportu OOŚ? pojawił się poraz pierwszy w Ambiens Blog.

 • VIII seminarium „Energetyka wiatrowa Dzisiaj i Jutro” – podsumowanie

  Zapraszamy na podsumowanie Organizatora (dr Barzyk Consulting) „VIII-ej edycji Seminarium Energetyka wiatrowa dzisiaj i jutro”. Po raz kolejny raz mieliśmy jako Ambiens przyjemność gościć na tej ciekawej i merytorycznej imprezie. Michał Kaczerowski, wśród innych znakomitych wystąpień, opowiedział o problematyce Ustawy... Czytaj dalej → Post VIII seminarium „Energetyka wiatrowa Dzisiaj i Jutro” – p...

Ambiens Sp. z o.o.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii

  W ostatnim czasie w sektorze odnawialnych źródeł energii uchwalono głośno komentowane przez branże regulacje prawne. 16 lipca 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, określana potocznie, jako “Ustawa odległościowa”... Czytaj dalej → Post Inwestycje w odnawialne źródła energii pojawił się poraz pierwszy w Ambiens Blog.

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in