AssumDelft Advocaten N.V.

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected.

 • Betekenis standaardbepaling in cao

  Betekenis standaardbepaling in cao Werkgever in de Ambulancezorg heeft met zijn werknemers afspraken gemaakt over een maaltijd- en reiskostenvergoeding. Werkgever en werknemers zijn beiden als partij gebonden aan de cao Sector Ambulancezorg. Dit is een cao met standaardbepalingen. Toen werkgever de maaltijd- en reiskostenvergoeding afschafte, kwamen werknemers in het geweer. De discussie voor de r...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected.

 • PTED hernia operatie, een update

  PTED hernia operatie, een update   Op 23 juni 2016 schreef ik een blog over de PTED hernia operatie. Daarin gaf ik aan dat de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bij vonnis van 6 januari 2016 geoordeeld heeft dat de verzekerde recht had op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de PTED hernia operatie. Sindsdien zijn nog enkele andere gunstige Het bericht PTED hernia operatie, een update verschee...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected.

 • Privacy in de zorg

  Privacy in de zorg De privacy in de zorg gaat er binnenkort op vooruit. Op 1 juli 2017 treedt naar verwachting de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking. Deze wet vormt een aanvulling op de reeds bestaande privacywaarborgen (zoals opgenomen in bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens) en is  specifiek gericht op Het bericht Privacy in de zorg verscheen...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected.

 • Privacy-wetgeving & bescherming persoonsgegevens & meldplicht data-lekken

   Privacy-wetgeving & bescherming persoonsgegevens & meldplicht data-lekken   Vanaf 2016 Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken, een aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), van kracht. Dat is dus inmiddels al ruim een jaar (bekend). (Alle) bedrijven, alle ondernemingen, zijn verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te melden, wanneer privacy-gevoelige persoonsge...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected.

 • Datalek bij Bankgiroloterij, Vriendenloterij en Postcodeloterij

    Datalek bij Bankgiroloterij, Vriendenloterij en Postcodeloterij   “(…) Is uw onderneming (en uw website) al privacy- en datalek-proof? (…)”: vroeg ik in een eerdere blog. In ieder geval is het antwoord op deze vraag volmondig “ja”, bij één van onze cliënten. Zij hebben recent de laatste hand gelegd aan hun interne handboek privacy en Het bericht Datalek bij Bankgiroloterij, Vriendenloterij en Po...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected.

 • Uitglijden in het winkelcentrum

  Uitglijden in het winkelcentrum De eigenaar van het winkelcentrum heeft daarin een houten vloer aangelegd. Direct aansluitend op de lift, met de gleuven in het verlengde daarvan. Wat was te vrezen, is gebeurd: vloer werd nat en er zijn mensen uitgegleden. De eigenaar wordt aangesproken en gevraagd de schade te vergoeden. Het Gerechtshof fileert de Het bericht Uitglijden in het winkelcentrum versch...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected.

 • Diefstal?

  Diefstal en diefstal: dat is niet altijd hetzelfde. Werknemer werd door werkgever in 2007 op staande voet ontslagen vanwege: “Diefstal uit bagage en postzakken”. Omdat de werknemer in de strafzaak wordt vrijgesproken (!) van (poging tot) diefstal, gaat hij in 2012 naar de burgerlijke rechter en vordert daar herstel van de dienstbetrekking met werkgever. Kantonrechter Het bericht Diefstal? verschee...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 months ago

New blog articles detected.

 • De vele kassen in de zorg, en de mogelijkheid tot fraude

  De vele kassen in de zorg In de afgelopen jaren zijn binnen zorginstellingen veel aparte woonvoorzieningen gekomen. In deze woonvoorzieningen wonen veelal 10 tot 16 cliënten, die gezamenlijk een woongroep vormen. Met het oog daarop wordt per woongroep, of aantal woongroepen, een medewerker van de zorginstelling aangesteld als financieel taakbeheerder voor financiële transacties en voor Het bericht...

 • Privacy in de zorg

  Privacy in de zorg Op 1 juli 2017 treedt naar verwachting de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg in werking. Deze wet vormt een aanvulling op de reeds bestaande privacywaarborgen. Deze waarborgen zijn opgenomen in bijvoorbeeld de Wet bescherming persoonsgegevens. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is specifiek gericht op het gebruik H...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 3 months ago

New blog articles detected.

 • Aansprakelijkheid op het (voetbal-)veld.

  Aansprakelijkheid op het (voetbal-)veld. De spits stond tijdens de wedstrijd in scoringspositie toen hij werd aangespeeld en daarna van twee kanten werd getackeld.   Foto: www.tym.nl (voetbal blessure Jan Joost Verhoef) Hij scoorde wel, maar het vervolg was desastreus: gecompliceerde breuk van de linker enkel/onderbeen. Helaas is na een groot aantal operaties het linker onderbeen Het bericht Aansp...

 • Data-lekken

  Privacy-wetgeving & bescherming persoonsgegevens & meldplicht data-lekken   Vanaf 2016 Per 1 januari 2016 is de meldplicht data-lekken, een aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), van kracht. Dat is dus inmiddels al ruim een jaar (bekend). (Alle) bedrijven, alle ondernemingen, zijn verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te melden, wanneer privacy-gevoelige persoonsge...

 • Huur van bouwmaterialen: aannemers, let op voor diefstal!

  Huur van bouwmaterialen en diefstal. Wanneer door een aannemer een werk uitgevoerd moet worden, komen daar veel bouwmaterialen en hulpmiddelen bij kijken. Een aannemer heeft die waarschijnlijk niet allemaal in eigendom. Om het werk deugdelijk te kunnen uitvoeren, worden daarom hulpmaterialen gehuurd bij andere partijen. Dat gebeurde ook in het navolgende geval. Een aannemer huurde Het bericht Huur...

 • Nul-uren is niet altijd nul-uren

  Nul-uren arbeidsovereenkomst is niet altijd nul-uren Een herkenbare discussie met, in dit geval, supermarktpersoneel. De studente werkte een aantal jaren op basis van een oproep (nul-uren) contract. Ze deed dat als caissière op doorgaans de zaterdag tussen 14.00 en 20.00 en nog een andere avond in de week. Gemiddeld was dat 13 uur per week. Het bericht Nul-uren is niet altijd nul-uren verscheen ee...

 • AssumDelft Advocaten bestaat 25 jaar.

  Wij wensen u goede Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2017   Het bericht AssumDelft Advocaten bestaat 25 jaar. verscheen eerst op AssumDelft.

 • NIEUWE PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW: Fast Track Bindend Advies procedure (FT–procedure)

  NIEUWE PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN ARBITRAGE VOOR DE BOUW  Vanaf 18 november 2016 kent de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een nieuwe procedure: de Fast Track Bindend Advies procedure (FT–procedure). Deze procedure is met name bedoeld voor de snelle afhandeling van geschillen tijdens een bouwproces. Indien tijdens de uitvoering van een werk Het bericht NIEUWE PROCEDURE BIJ DE RAAD VAN ARBITRAGE...

 • Indexering Alimentatie 2017

  Vanaf 1 januari 2017 wordt de wettelijke indexering – bedragen levensonderhoud 2017 gewijzigd. Het percentage waarmee de bestaande, gewijzigde of vastgestelde alimentaties zullen worden verhoogd, is vastgesteld op 2,1% De alimentatiebetaler moet er rekening mee houden dat de verhoging automatisch ingaat. Niet betaalde verhoging kan tot 5 jaar nadien worden gevorderd. Voor vragen over deze materie ...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 8 months ago

New blog articles detected.

 • Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

  Erfgenamen beter beschermd tegen schulden uit erfenis In de praktijk blijkt dat erfgenamen door bepaalde gedragingen al snel een erfenis  (zuiver) aanvaarden, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het meenemen van spullen, of het erkennen van een schuld van de erflater/de overledene. Omdat (zuivere) aanvaarding van een erfenis onherroepelijk is, Het bericht Wet bescher...

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 8 months ago

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 8 months ago

AssumDelft Advocaten N.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 9 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in