Atria Group SEE

Atria Group SEE

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 1 month ago

Atria Group SEE

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

New blog articles detected

  • Atria Group na HR konferenciji u Pragu

    Konferencija HR Inspiracija, pod okriljem češke organizacije za razvoj ljudskih resursa ,,People Management Forum“, održala se 21.9.2016 u Pragu, a jedan od glavnih predavača bio je Dušan Basalo, Senior Partner Atria Group. Dušan je na konferenciji govorio na temu ,,Organizaciona kultura kao deo brenda“. Na konferenciji je prisustvovalo preko 40 HR drektora firmi kao što su Microsoft, PurposeFly, ...

Atria Group SEE

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Atria Group SEE

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

  • Marija Branovački – Novi član Atria tima

    Marija je sertifikovani biznis kouč Erickson Koledža, a pored toga je svoje znanje iz ove oblasti upotpunila učešćem na treninzima PCM kouč i NLP Practitioner. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kroz rad u farmaceutskoj industriji je imala priliku da vodi veliki broj projekata iz oblasti razvoja ljudi i timova. → The post Marija Branovački – Novi član Atria tima ap...

Atria Group SEE

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

Atria Group SEE

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 8 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in