Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Liberalerna vill ha en beredskapspolis som ska kunna användas vid större händelser i fredstid och inte bara i krig eller krigsfara som Försvarsberedningen föreslår. Det är en utmärkt idé.

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Det har nyss varit pressträff här i Sälen där Thomas Hvitfeldt från Brå har presenterat ännu en del av den nya Nationella Trygghetsundersökningen (NTU 2017).

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Kontrasten är slående mellan det melodiska lugnet i Björn von Sydows röst och den skärande oro som prägalr innehållet han förmedlar.

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Emma Jaenson på Dalarnas Tidningar har granskat korrespondensen mellan Nationella sekretariatet för genusforskning och Högskolan Dalarna. Det har inte varit någon upplyftande läsning.

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Via  Lars Wilderängs blogg Cornucopia  upptäcker jag att Credit Suisse har publicerat sin  Global Wealth Report för 2017 , som erbjuder en noggrann och detaljrik genomgång av förmögenhetsläget i världen. Det är fascinerande läsning på många sätt, inte minst för kalenderbitaren som kan njuta av ett enormt tabellverk. Den som koncentrerar sig på Sverige kan konstatera att medelnettoförmögenheten f...

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Försvarsmaktens storövning Aurora blev en riktig succé. Gotland har fått tillbaka en viss permanent militär närvaro. Värnpliktiga ungdomar mönstrar ånyo. Det ska köpas luftvärn.

Axess TV
Axess TV
Blog Post

Bygg mer skydd!

 • Först avvecklas stora delar av totalförsvaret, sedan uppvaknar man (sent omsider) och nu är upprustning aktuell igen.

Axess TV
Axess TV
Blog Post

Att äga eller ägas

 • ”Slurp”, sa Spotify och svalde min skiva! Plötsligt får jag trots prenumeration inte längre höra ett visst album och teveserien jag följde via Netflix har köpts upp av HBO.

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Moderaterna har fått betala dyrt för svajandet under Reinfeldts andra mandatperiod och den absurda decemberöverenskommelsen, och det räcker naturligtvis inte med att byta partiledare för att förlorat förtroende ska återskapas. Å andra sidan kommer man ingen vart genom att sitta och deppa. Man måste tänka igenom läget, lägga ut en realistisk kurs och arbeta uthålligt för att få förtroende och stöd ...

Axess TV
Axess TV
Blog Post
Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • "Ett tydligt återvändande till liberalkonservatismen är minst lika viktigt för Moderaterna som att det kommande partiledarskiftet får en lycklig utgång." Så skriver Martin Tunström i Barometern i dag . Jag tror det ligger väldigt mycket i detta. Inte därför att partier vinner väljare genom ideologiska proklamationer och förkunnelser om vilken -ism man står för, utan därför att parti...

Axess TV
Axess TV
Blog Post

Mediesveriges fetaste

 • Om du råkar äga en apparat som är avsedd för tv-mottagande förväntas du betala 2 340 kronor om året för vidare befordran till de tre public service-företagen SVT, SR och UR.

Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Nu är det klart att försvaret får mer pengar. Inte en dag för tidigt, men än finns tid för vådaskott om man inte ser till att planera långsiktigt.

Axess TV
Axess TV
Blog Post
Axess TV
Axess TV
Blog Post
Axess TV
Axess TV
Blog Post
 • Det har hänt några gånger på senare tid att försvarsfrågorna hamnat i centrum för debatten.

Axess TV
Axess TV
Blog Post

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.