Bangula Lingo Centre
Bangula Lingo Centre
Blog Post
 • Two factors have been working in tandem to boost the language services industry in South Africa: democratisation and globalisation. Equal rights for all citizens in our democratic South Africa… The post Future prospects: the language services industry in South Africa appeared first on Bangula Lingo Centre.

Bangula Lingo Centre
Bangula Lingo Centre
Blog Post

New blog articles detected.

 • The Development of South African Languages in 2017

  2017 promises to be an exciting year for the development of South African languages.  The Use of Official Languages Act, 2012 aims to ensure official South African languages… The post The Development of South African Languages in 2017 appeared first on Bangula Lingo Centre.

 • Setswana in 2016

  Welcome to the fifth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be… The post Setswana in 2016 appeared first on Bangula Lingo Centre.

 • IsiXhosa in 2016

  Welcome to the sixth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be… The post IsiXhosa in 2016 appeared first on Bangula Lingo Centre.

 • IsiZulu ngonyaka wezi-2016

  Siyakwemukela kwibhlogi yesine kumabhlogi akwaBangula, kanti lapha yilapho senaba khona ngezilimi zethu ezisemthethweni kanye nendlela yokuthuthuka kwazo. Ibhlogi ngayinye izokhishwa isihunyushelwe olimini oluthile kanti ngokwenza lokhu siqonde… The post IsiZulu ngonyaka wezi-2016 appeared first on Bangula Lingo Centre.

Bangula Lingo Centre
Bangula Lingo Centre
Blog Post

IsiZulu in 2016

 • Welcome to the fourth of Bangula’s language blogs, exploring South Africa’s diverse range of official languages and their current state of development. Each blog will also be… The post IsiZulu in 2016 appeared first on Bangula Lingo Centre.

Bangula Lingo Centre
Bangula Lingo Centre
Blog Post

Xitsonga hi 2016

 • U amukelekile eka tiblogo ta vunharhu ta ririmi ta Bangula, leti valangaka ku hambanahambana ka tindzimi ta ximfumo na xiyimo xa nhluvukiso wa tona eka nkarhi wa… The post Xitsonga hi 2016 appeared first on Bangula Lingo Centre.

Bangula Lingo Centre
Bangula Lingo Centre
Blog Post

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.