BBC Bouwmanagement B.V.

BBC Bouwmanagement B.V.

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

  • DE AANBESTEDINGSWET

    Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit formeel in werking getreden. Uit de Parlementaire enquête over bouwfraude, bleek de behoefte te bestaan om een einde te maken aan het versnipperende aanbestedingskader in Nederland en om met één uniform wettelijk kader te komen. Naast vaststelling van een Aanbestedingswet in 2012, heeft […] Het bericht DE AANBESTEDIN...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in