Bio-Chem Engineering

Bio-Chem Engineering

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

Bio-Chem Engineering

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

Bio-Chem Engineering

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

Bio-Chem Engineering

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • אישור GMP ליצרני חומרי גלם לא פעילים לתעשיית התרופות והביוטק

  הקדמה לתנאי יצור נאותים עבור חומרי גלם במקרים בהם עקרונות האיכות וה-GMP אינם מיושמים ומוטמעים כנדרש, גם חומרים גלם שאינם פעילים עלולים להוביל ליצור מוצר תרופתי לא בטוח לשימוש ולא איכותי, המסכן את בריאותו וחייו של הפציינט הנוטל את התרופה לבדו או במסגרת טיפול רפואי אותו הוא מקבל בבית החולים או במרפאה. הדרישה להקים מערכת… The post אישור GMP ליצרני חומרי גלם לא פעילים לתעשיית התרופות והביוטק appeared...

 • ולידציה ווריפיקציה לתוכנה ומערכות בקרה ממוחשבות בתעשיות התרופות, האמ"ר והביוטק

  הקדמה לכל מערכת ממוחשבת ומערכת בקרה בה משתמשים בתעשיות התרופות, המדיקל, הקוסמטיקה וגם המזון עשויה להיות השפעה על תהליכי הייצור, על איכותו של המוצר וכפועל יוצא על בריאותו של הפציינט/הצרכן. על כן, על מערכות ממוחשבות/בקרה לעמוד בסטנדרטים והעקרונות של ה- GMP (Good Manufacturing Practices) וה- GAP (Good Automated Manufacturing Practices). מערכת ממוחשבת מטבעה, עלולה להכיל… The post ולידציה ווריפיקציה לת...

 • בקרה, איכות, GAP ו-GMP בגידול מסחרי של צמחי קנאביס רפואי

  למה חשובים איכות, GAP/GMP ובקרה בחוות גידול של צמחי קנאביס ? צמחי קנאביס, מהם מופקות תפרחות ומוצרי קנאביס אחרים המשמשים למטרות רפואיות, אמורים לעמוד בסטנדרטים מחמירים בכל הנוגע לאיכות והדירות בתהליך הגידול. גידול צמחי קנאביס בתנאים נאותים אף נדרש כחלק מתקן ה-IMC GAP אשר פורסם באמצעות משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי היק"ר (למאמר נוסף בנושא… The post בקרה, איכות, GAP ו-GMP בגידול מסחרי של צמחי קנ...

 • תקן GMP למוצרי קנאביס רפואי לפי דרישות מתווה היק"ר ומשרד הבריאות הישראלי

  מהו מוצר קנאביס רפואי המיוצר בתנאי GMP? הפתיחות של מערכות הבריאות בעולם לבחינת ההשפעות התרפואיטיות של צמח הקנאביס על תוצריו השונים בשנים האחרונות עושה לה לא מעט כותרות. על אף שגם במקרה זה נמצא את הרופאים והחוקרים אשר מצודדים או מסתייגים משימוש במוצרי קנאביס רפואי כטיפול במחלות אלה ואחרות, אין להתעלם מהעובדה כי מוצרי קנביס… The post תקן GMP למוצרי קנאביס רפואי לפי דרישות מתווה היק"ר ומשרד הבריאות ...

 • קביעת גודל מדגם בתעשיות הביו-מד

  סטטיסטיקה ודיגום חומרי גלם, חומרי אריזה ומוצר בתעשיות יצרניות בכלל ובתעשיות הפארמה, המדיקל, האמ"ר, הקוסמטיקה והמזון בפרט, יש צורך לבצע דיגום ובדיקה של חומרי הגלם, חומרי האריזה וההתוויה, מוצרי הביניים והמוצר הסופי. דיגום מבוצע על מנת להחליט האם החומר/המוצר הנדגם, עומד במפרטים הנדרשים אשר הוגדרו והאם הוא איכותי דיה על מנת לשיווק אותו לשימוש פציינטים… The post קביעת גודל מדגם בתעשיות הביו-מד appeared...

Bio-Chem Engineering

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 7 months ago

New blog articles detected

 • ניהול פרויקטים ביוטכנולוגיה, תרופות ומדיקל

  הקדמה על כל פרויקט גדול בתעשיית הביוטק, הפארמה והמדיקל לעמוד ביעד התקציב ומסגרת הזמן. בנוסף ולא פחות חשוב, על הפרויקט לעמוד באיכות הנדרשת ובדרישות הרגולטוריות הרלוונטיות הנגזרות מסוג המוצר ושווקי היעד הרלוונטיים. ניהול פרויקט הקמת מפעל ו/או הרחבת מפעל ביוטכנולוגי או רפואי קיים, המבוצע תוך אימוץ מתודולוגיות הנדסיות וניהול פרויקטים "רגילות" או שמקורן בתעשיות קרובות, צפוי… The post ניהול פרויקטים ביו...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in