Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zmiana prawa – projekt nowej Ordynacji podatkowej
  Nowa Ordynacja podatkowa ma być spójnym i jasnym aktem prawnym. Zmiana prawa ma uporządkować ogólne kwestie podatkowe. W Ordynacji podatkowej znajdzie się blisko 700 artykułów. Zmiana prawa najważniejsza z punktu widzenia przedsiębiorców to między innymi: – nowe zasady przedawniania zobowiązań podatkowych, – wydłużenie czasu na odwołanie i zażalenie, – możliwość prowadzenia mediacji podatkowych. Z...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zmiana prawa – administracja ma działać szybciej
  Poważna zmiana prawa dotyczy administracji wszystkich szczebli. Znowelizowany Kodeks postepowania administracyjnego wprowadził takie rozwiązania jak: zrzeczenie się odwołania, mediacja, milczące załatwienie sprawy, czy postępowanie uproszczone. Nowelizacja Kodeksu postepowania administracyjnego ma służyć miedzy innymi przedsiębiorcom. Ma na celu przyspieszenie postepowania, ale też sprawić by decy...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – jak uniknąć odpowiedzialności za pustą fakturę
  Firma może uniknąć odpowiedzialności przed fiskusem za pustą fakturę, jeśli w odpowiednim czasie wyeliminuje możliwe negatywne skutki dla budżetu. Dotyczy to zarówno nabywcy jak i sprzedawcy. Co to jest pusta faktura?. Naczelny Sąd Administracyjny określił to w wyroku w ten sposób: „faktura może być nierzetelna z tego powodu, że czynność nią udokumentowana została dokonana, ale […] Post Firma – ja...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zmiana prawa – rewolucja w ochronie danych osobowych
  Zmiana prawa zacznie obowiązywać w praktyce od 25 maja 2018 roku ale wszyscy eksperci twierdzą, że nowe procedury trzeba zacząć wdrażać już teraz. Zmiana prawa unijnego w sprawie ochrony danych osobowych jest, bowiem wręcz rewolucyjna. Zmiana prawa wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych. Formalnie już obowiązuje. 25 maja przyszłego roku to […] Post Zmiana prawa –...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – konsultacje w sprawie rozszerzenia informacji w JPK
  Firma może zgłaszać opinie w sprawie propozycji rozszerzenia informacji zawartych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje w tej sprawie. Od początku 2018 roku każda firma będzie miała obowiązek sporządzania i udostępniania JPK. Ministerstwo Finansów chce zmodyfikować JPK. Obecnie firma objęta obowiązkiem sporządzanie JPK musi jednocześnie wysyłać deklarację VAT-7....
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – łatwiejsza sukcesja
  Firma będzie mogła zostać w łatwiejszy sposób przejęta przez spadkobierców. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy upraszczający przepisy regulujące sukcesję firmy. Dotychczas firma działająca w oparciu o wpis w CEIDG ulegała likwidacji wraz ze śmiercią właściciela. Firma działająca na podstawie wpisu do CEIDG jest bardzo trudna do przejęcia przez spadkobierców przedsiębiorcy. Wedle praw...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zmiana prawa – kontrowersyjna nowelizacja kodeksu pracy
  W Sejmie szykowana jest zmiana prawa wprowadzająca kontrowersyjne rozwiązania w Kodeksie pracy. Największe obawy fachowców budzi możliwość wydawania przez sądy postanowień zastępujących świadectwa pracy. Zmiana prawa pracy to inicjatywa prezydencka. Obecnie projekt znajduje się na etapie prac w komisjach sejmowych. Proponowane zmiany – jak wynika z uzasadnienia – są podyktowane wnioskami kierowany...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zmiana prawa – rewolucja w leasingu
  Zmiana prawa dotycząca leasingu zacznie obowiązywać za półtora roku, ale według specjalistów firmy już powinny się do niej przygotowywać. Zupełnie zostanie zlikwidowane pojęcie leasingu operacyjnego w sprawozdaniach finansowych. Firmy będą musiały gromadzić i przetwarzać dużo więcej danych niż dotychczas. Od początku 2019 roku zacznie obowiązywać nowy międzynarodowy standard rachunkowości. Takie s...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – wykreślenie z rejestru VAT
  Firma może zostać wykreślona z rejestru VAT, jeśli nie spełnia wymagań dotyczących sprawdzania autentyczności faktur. Podatnik ma obowiązek starać się sprawdzić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur. Firma może zostać wykreślona z urzędu z rejestru podatników VAT, jeżeli: – wystawiała faktury dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub – wiedziała, albo mi...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Gotowe biuro coraz bardziej potrzebne
  Gotowe biuro ma przed sobą przyszłość w Polsce. Po pierwsze startupy a nawet duże firmy coraz częściej zamiast tworzyć własne biura, stawiają na coworking. Szansą dla tego typu przedsięwzięć jest Brexit. Ekonomia współdzielenia ma coraz większe znaczenie w gospodarce. Uber, BlaBlaCar, platforma noclegowa Airbnb, rowery Veturilo, to przykłady na to, że można czegoś używać nie […] Post Gotowe biuro ...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – odliczanie VAT od samochodów wynajętych pracownikom
  Czy firma może odliczać 100% VAT od wydatków na samochody wynajmowane odpłatnie pracownikom? Urzędy skarbowe często stoją na stanowisku, że można odliczać tylko 50% VAT. Jest jednak spora szansa na wygranie sprawy przed sądem. Ograniczenie odliczania VAT od wydatków na samochody dotyczy sytuacji, gdy pojazd może być używany częściowo do celów służbowych a częściowo do […] Post Firma – odliczanie V...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Dofinansowanie unijne dla naukowców i przedsiębiorców
  We wrześniu rusza nabór na dofinansowanie unijne w programie Inteligentny Rozwój. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza dla konsorcjów złożonych z naukowców i przedsiębiorców 200 milionów złotych. Dofinansowanie unijne ma na celu pobudzenie gospodarki poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Organizatorzy konkursu liczą, że naukowcy wspólnie z przedsiębiorcami dokonają przełomu technologic...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zmiana prawa – więcej ulgi na B+R
  Szykuje się zmiana prawa istotna dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Prawdopodobnie w 2018 r. podwyższona zostanie do 100 i 150% ulga podatkowa na badania i rozwój. Zmiany mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych. Najważniejsza szykowana zmiana prawa to podniesienie ulgi podatkowej na działalność B+R do 100%. Dla centrów badawczo rozwojowych ma to być 150%. […] Post Z...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – ZUS wyznaczy, kto płaci składki
  Praktycznie każda firma może zostać zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika. I to nawet nie swojego. Pomimo protestów przedsiębiorców prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Firma ma na to konto wpłacać wszystkie należności pobierane ...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – od nowego roku split payment VAT
  Najprawdopodobniej od początku przyszłego roku firma będzie mogła się zdecydować na wprowadzenie split payment VAT. Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu płatności podatku VAT. Przepisy wprowadzające split payment są na razie na etapie konsultacji projektu. Mają wejść w życie od początku 2018 roku. Dobra wiadomość jest taka, że to firma ma decydować o […] Post Firma – od...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – łatwiejsze dochodzenie należności
  Każda firma ma mieć łatwiejszą sytuację przy ściąganiu należności od dłużników. Ustawa została uchwalona głównie z myślą o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ale zapewne jej rozwiązania przydadzą się też dużym graczom. W ustawie zawartych jest szereg rozwiązań, które mają przyspieszyć zapłatę. Firma ma szybciej odzyskać  zarówno należność główną jak i odsetki oraz koszty procesu. […] Post...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę
  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest możliwe od dość dawna, ale skutki takiej decyzji nadal nie są dla wszystkich jasne. Nic dziwnego, bo niektóre problemy, przed jakimi staje taka firma musiał rozstrzygać Sąd Najwyższy. Firma – kontynuacja umów Jedną z kwestii, jaką zajmował się Sąd Najwyższy była sprawa ciągłości zobowiązań. Czy na […] Post Firma – przeksz...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – jeden podatek zamiast wszystkich dotychczasowych.
  Grupa posłów, w tym z PiS, wraz z organizacjami przedsiębiorców przedstawili pomysł na jeden podatek zastępujący dotychczasowe daniny płacone przez przedsiębiorców. Firma płaciłaby tylko podatek przychodowy. Projekt autorstwa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zakłada miedzy innymi likwidację PIT, CIT, składek na NFZ i ZUS czy Fundusze Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Pracy. Firma płaci...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – Konstytucja dla Biznesu nie zadziała?
  Każda firma, która liczyła na ułatwienia działania związane z zapowiedzianą Konstytucją dla Biznesu może się przeliczyć. Jak twierdzą eksperci rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców zostaną najprawdopodobniej zablokowane. Jeśli zapowiadana od wielu miesięcy Konstytucja dla Biznesu ujrzy światło dzienne, to i tak niewiele zmieni w funkcjonowaniu firm. Tak twierdzą eksperci. „Projekt ustawy Rada ...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – ubezpiecz się od odpowiedzialności cywilnej
  Właściwie każda firma może wyrządzić podczas swojej działalności szkody kontrahentom, czy nawet przypadkowym osobom. Skutki finansowe takich zdarzeń mogą nawet doprowadzić przedsiębiorstwo do bankructwa. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sądy zasądzają coraz wyższe odszkodowania za straty poniesione przez osoby trzecie w związku z działalnością przedsiębiorstw. Fir...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – kredyt dla nowego przedsięwzięcia
  Skąd młoda firma może wziąć kredyt na działalność? Nie jest to łatwe. Banki obawiają się kredytowania przedsięwzięć, które dopiero startują. Możliwości uzyskania kredytu są coraz większe. Okazuje się, że konieczność płacenia składek na ZUS w pełnej wysokości jest znaczącym hamulcem w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Co druga firma, a według niektórych danych nawet 80% upada […] Post Firma – kr...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Wirtualne biuro a problemy z fiskusem
  Wirtualne biuro, jako siedziba firmy bywa niekiedy uznawane przez fiskusa za pretekst do utrudniania życia przedsiębiorcy. Czy urzędy skarbowe mają prawo nie zarejestrować, jako płatnika VAT przedsiębiorstwa mającego siedzibę w biurze serwisowanym? Czy mają prawo niezarejestrowań pod takim adresem firmy? Wirtualne biuro a płatnik VAT Zdarza się, że fiskus rzuca kłody pod nogi firmom, które […] Pos...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – fiskus nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść podatnika
  Pomimo obowiązującego od początku 2016 roku prawa żadna firma nie może liczyć na rozstrzygniecie wątpliwości podatkowych na swoją korzyść. Fiskus i sądy ignorują nowe prawo. Klauzula nakazująca orzekanie w wątpliwych sprawach na korzyść podatników nie działa. Skarbówka ją ignoruje. Z raportu firmy doradczej Grant Thornton wynika, że nie została zastosowana ani razu. Firma przebadała prawie […] Pos...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Dofinansowanie unijne na ekspertów
  Mikro, mała i średnia firma z Mazowsza chcąca się rozwijać może dostać dofinansowanie unijne na opłacenie ekspertów. Maja oni pomóc odnieść rynkowy sukces. Rozwijanie własnego biznesu jest szansą na sukces rynkowy. Mają w tym pomóc doświadczeni doradcy. Dofinansowanie unijne na ten cel znalazło się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego „Poprawa Rozwoju MSP na Mazowszu”. […]...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – uwaga na naciągaczy
  Twoja firma może paść ofiarą naciągaczy podszywających się pod państwowy rejestr firm. Ministerstwo Rozwoju przypomina, że wszystkie operacje związane z urzędowym CEIDG są bezpłatne. Ministerstwo uczula przedsiębiorców na działania oszustów, którzy są coraz bardziej profesjonalni. Ich wezwania do zapłaty zarówno w treści jak i w formie coraz wierniej naśladują pisma urzędowe. Ministerstwo przypomi...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma – zmasowane kontrole PIP
  Każda firma może się spodziewać kontroli związanej z płacą minimalną. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają sprawdzić do końca roku ponad 20 tysięcy firm. To niespotykana dotychczas skala kontroli. Od początku roku minimalna płaca wynosi dwa tysiące złotych. Została podwyższona o osiem procent. Zaczęła też obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Wynosi ona 13 złotych za godzinę i […] Post Fi...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Zakładanie działalności gospodarczej przez telefon
  Od kilku tygodni jest możliwe zakładanie działalności gospodarczej przez telefon. Nowy kanał załatwiania formalności urzędowych wprowadziło Ministerstwo Rozwoju. Dotychczas zakładanie działalności gospodarczej było możliwe albo osobiście w urzędzie albo przez internet. Teraz dochodzi nowa możliwość ułatwiająca życie na przykład osobom obawiającym się załatwiania spraw przez internet czy niemającym...
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Biznes Spot Sp. z o.o. centrum wirtualnego wsparcia biznesu
Blog Post

New blog articles detected.

 • Firma może dostać 500 plus
  Każda firma będzie mogła dostać swoiste 500 plus, przewiduje projekt przepisów przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju. Firma ma mieć prawo wrzucić w koszty uzyskania przychodu inwestycje o wartości od 10 do 100 tysięcy złotych. – Ta inicjatywa to swoiste 500 plus dla przedsiębiorców. Tak jak 500 plus dla rodzin, tak nowa ulga będzie dużym ułatwieniem dla […] Post Firma może dostać 500 plus po...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.