BoutOveres Advocaten

BoutOveres Advocaten

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 1 month ago

New blog articles detected

 • Algemene voorwaarden op uw website: let op!

  Tegenwoordig worden er nog maar weinig overeenkomsten (uitsluitend) op papier gesloten. Steeds vaker gebeurt dit online, via een website, via e-mail of zelfs via WhatsApp. Dat u als ondernemer uw algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing wilt laten zijn, is echter niet veranderd. Waar de algemene voorwaarden voorheen vaak op de achterzijde van een... The post Algemene voorwaarden op ...

BoutOveres Advocaten

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Agenda Autoriteit Persoonsgegevens: waarop moet u in 2017 extra letten?

  De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de naleving van regels van bescherming van persoonsgegevens, kan niet ieder jaar aan alle onderwerpen evenveel aandacht geven. Daarom stelt zij ieder jaar een agenda op met onderwerpen waarop zij zich dat betreffende jaar in het bijzonder zal richten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze agenda afgelopen maand bekendgemaakt. Uit... The po...

BoutOveres Advocaten

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • De CITO score en het schooladvies: een juridische blik

  De tijd van de definitieve schooladviezen breekt aan. Leidt een hogere CITO automatisch tot een hoger definitief schooladvies?   Sinds het schooljaar 2014-2015 geldt dat het advies van een school leidend is voor de mogelijke toelating op een school in het voorgezet onderwijs. De CITO score in groep 8 speelt een minder leidende rol dan... The post De CITO score en het schooladvies: een juridische b...

 • Fosfaatrechten: de “nieuwe” knelgevallen

      In het wetsontwerp inzake de invoering van een stelsel van fosfaatrechten was een uiterst beperkte knelgevallenregeling opgenomen. Alleen in situaties waarin de landbouwer kan aantonen dat op de peildatum (2 juli 2015) het fosfaatrecht meer dan 5% lager is dan door “bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband... The pos...

BoutOveres Advocaten

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

 • Akte ontslag + akte aanstelling = einde dienstverband = recht op transitievergoeding?

    Uit een recente uitspraak van de kantonrechter[1] blijkt dat deze vordering niet opgaat. In deze zaak ging het om een werknemer in het bijzonder onderwijs die was uitgevallen als leerkracht in het VO. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid werd haar een andere passende functie aangeboden als remedial teacher. Zoals in het onderwijs gebruikelijk is, wordt... The post Akte ontslag + akte aanstelling =...

 • Voorlichting op scholen over strafrecht (medeplegen)

  Blog “Er komt een kind bij de advocaat” – Deel 2: Voorlichting op scholen over medeplegen Stel je voor: twee meisjes in een pashokje van een kledingwinkel. Het ene meisje stopt twee jurkjes in haar tas. Samen lopen ze de winkel uit. Even later zitten ze samen op het politiebureau. Als ik het meisje spreek... The post Voorlichting op scholen over strafrecht (medeplegen) appeared first on Bout Advoc...

 • Het innovatiepartnerschap bij ICT-projecten

  De nieuwe Aanbestedingswet: het innovatiepartnerschap Sinds 1 juli (2016) is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. In deze blog wil ik nader ingaan hebben op het innovatiepartnerschap bij aanbestedingen en de toepassing daarvan bij ICT-projecten. EU2020 strategie In 2010 heeft de Europese Unie (EU) de EU2020 strategie gepubliceerd. Met deze strategie wilde de EU een... The post Het innov...

 • Artikel 1: handelsnaam- en merkbescherming?

    Art. 1. en artikel 1: Gelijke gevallen? Of geen handelsnaam- en merkinbreuk? Op kerstavond 2016 werd het bekendgemaakt. Sylvana Simons begon haar eigen partij, genaamd ‘Artikel 1’. De Stichting Expertisecentrum Discriminatie (verder: SED) – die verschillende antidiscriminatiebureaus in ons land heeft – maakt echter eveneens gebruik van de naam ‘Art. 1’. SED kan zich niet in... The post Artikel 1...

 • Slapend dienstverband: einde loondoorbetalingsplicht maar niet einde re-integratieplicht

    Naar aanleiding van een recente uitspraak van het Hof Den Bosch[1] is het goed om de zgn. slapende dienstverbanden binnen het bedrijf nog eens onder de loep te nemen. Van een slapend dienstverband spreken we als de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte (Einde Wachttijd, EWT) is verstreken [2], maar het dienstverband niet formeel wordt... The post Slapend dienstverband: einde loondoor...

 • Tips bij ontslagaanvragen voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers

    Om een ontslagaanvraag voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is  succesvol bij het UWV in te dienen, zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Opzegverbod tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid Allereerst geldt dat de periode van 104 weken aaneengesloten arbeidsongeschiktheid verstreken moet zijn vermeerderd met een eventuele loonsanctieperiode.  NB deze periode h...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in