BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 •    Als een onderneming een belangrijke concessie verliest en om die reden zijn personeels-bestand moet aanpassen kan zij in een lastig parket komen. Moet zij ontslagvergunningen aanvragen of is er sprake van overgang van onderneming? Hoe zit het met het adviesrecht van de OR en de Wet Melding Collectief Ontslag? Kan de betaling van de... The post Positie van de ondernemingsraad uitgehold? appeared...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak van 20 december geoordeeld dat de door Aldi verkochte champagnesorbet niet in strijd behoeft te zijn met de beschermde oorsprongsbenaming van champagne. Een interessante uitspraak, zo vlak voor de feestdagen. Wat was er aan de hand? Aldi heeft in of omstreeks 2012 in haar winkels “champagner... The post Champagnesorbet: geen inbreuk beschermde ...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 •   Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie uitgemaakt dat vrachtwagenchauffeurs hun weekendrust niet in het voertuig mogen doorbrengen. Vrachtwagenchauffeurs moeten regelmatig rust nemen en mogen niet te lang achter elkaar rijden. In Europees verband zijn daar regels voor. Het Hof van Justitie concludeert nu dat de Belgische overheid terecht boetes opgelegd heeft aan een... The post Europees Ho...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat een veehouder wordt geconfronteerd met een bestuurlijke boete in verband met het overschrijden van de gebruiksnorm dierlijke mest en/of de stikstofgebruiksnorm en/of de fosfaatgebruiksnorm. Omdat de boetes worden berekend aan de hand van de kilogrammen overschrijding, kan dit behoorlijk in de papieren gaan lopen. In bezwaar-... The post De Meststo...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Als de voortekenen niet bedriegen, zullen in 2018 eindelijk de fosfaatrechten ingevoerd worden. Voor de meeste melkveebedrijven zal dit geen grote gevolgen hebben, behalve voor de “knelgevallen”, waaronder de bedrijven die hebben geïnvesteerd met het oog op de uitbreiding van de melkproductie, zeg maar de groep die onlangs door het Gerechtshof Den Haag in het... The post Fosfaatrechten in civielre...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Begin deze maand was in de media te lezen dat op diverse treinstations camera’s in de reclamezuilen zitten. Alleen op Amsterdam Centraal blijkt het al om 35 “camerazuilen” te gaan. De camera’s registreren, naar verluid, hoe vaak en hoe lang treinreizigers naar de reclamezuilen kijken. Dit deed me meteen denken aan de film Minority Report... The post Cameratoezicht: Wel of geen camerabeelden, dat i...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Wifitracker Bluetrace September vorig jaar werd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens bekendgemaakt: ‘AP legt wifitracker Bluetrace last onder dwangsom op’. Wat is er aan de hand? Bluetrace levert technologie waarmee in en rondom winkels de wifi-signalen van mobiele apparaten worden opgevangen. Hiermee wordt bijgehouden hoeveel bezoekers in de winkel komen, wat hun wandelroutes zijn... ...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Het fosfaatreductieplan: inhouding geldsommen op melkgeld juridisch toelaatbaar?   Ingevolge artikel 8 lid 2 van het Fosfaatreductieplan worden de op grond van dat plan verschuldigde geldsommen voor veehouders die melk leveren aan een zuivelfabriek geïnd door middel van een verrekening casu quo inhouding op het melkgeld. In dit artikeltje gaan wij in op de vraag... The post Het fosfaatreductieplan...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Het is heel gemakkelijk om via uw computer, telefoon of tablet iets te bestellen op één van de vele webwinkels die het internet ons biedt. Van kleding en (e-)boeken tot auto’s en reizen. Zo ook kaartjes voor evenementen, zoals concerten en festivals. Dit kan ruim van te voren worden geboekt, maar (indien beschikbaar) ook tot... The post Betalingsverplichting online overeenkomst: geen tickets, toch...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Op 13 januari jl. schreef ik een blog met de titel ‘Artikel 1, handelsnaam- en merkbescherming?’ Mijn conclusie was dat Stichting Expertise Centrum Discriminatie (SED) niet met succes op grond van het merken- of het handelsnaamrecht kon optreden tegen Sylvana Simons. Artikel 1 wordt namelijk niet in het economisch verkeer als merk, noch als handelsnaam... The post Sylvana Simons moet partijnaam ‘A...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Kent u KaZaa nog? Dat programma waarmee u peer-to-peer (muziek)bestanden kon downloaden? De bestanden stond niet centraal opgeslagen, maar via zoekopdrachten kon u bestanden downloaden via allerlei derden. Deze derden hadden de bestanden op hun eigen computer staan. (De) Blockchain werkt ongeveer hetzelfde.  Blockchain Hierbij kunt u denken aan data in de plaats van muziek.... The post Blockchain:...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en het Openbaar Onderwijs   De WWZ geldt niet voor ambtenaren en derhalve ook niet voor personeel dat is aangesteld in het openbaar onderwijs , althans zolang de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren niet in werking is getreden. Artikel 33 lid 3 WPO en artikel 38a WVO bepalen echter: “Onder regeling... The post Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en het Openbaar Onderwijs ...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Sluiting van een school: instemmings- of adviesrecht voor de MR? Commotie rond de sluiting van de school Den Bongerd in Oss, een middelbare school voor passend onderwijs, is aanleiding de medezeggenschap binnen scholen eens onder de loep te nemen.[1] Deze medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Op basis van deze... The post Sluiting van een school: instemm...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • Tegenwoordig worden er nog maar weinig overeenkomsten (uitsluitend) op papier gesloten. Steeds vaker gebeurt dit online, via een website, via e-mail of zelfs via WhatsApp. Dat u als ondernemer uw algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing wilt laten zijn, is echter niet veranderd. Waar de algemene voorwaarden voorheen vaak op de achterzijde van een... The post Algemene voorwaarden op ...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post
 • De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor de naleving van regels van bescherming van persoonsgegevens, kan niet ieder jaar aan alle onderwerpen evenveel aandacht geven. Daarom stelt zij ieder jaar een agenda op met onderwerpen waarop zij zich dat betreffende jaar in het bijzonder zal richten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze agenda afgelopen maand bekendgemaakt. Uit... The po...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post

New blog articles detected.

 • De CITO score en het schooladvies: een juridische blik

  De tijd van de definitieve schooladviezen breekt aan. Leidt een hogere CITO automatisch tot een hoger definitief schooladvies?   Sinds het schooljaar 2014-2015 geldt dat het advies van een school leidend is voor de mogelijke toelating op een school in het voorgezet onderwijs. De CITO score in groep 8 speelt een minder leidende rol dan... The post De CITO score en het schooladvies: een juridische b...

 • Fosfaatrechten: de “nieuwe” knelgevallen

      In het wetsontwerp inzake de invoering van een stelsel van fosfaatrechten was een uiterst beperkte knelgevallenregeling opgenomen. Alleen in situaties waarin de landbouwer kan aantonen dat op de peildatum (2 juli 2015) het fosfaatrecht meer dan 5% lager is dan door “bouwwerkzaamheden, diergezondheidsproblemen, ziekte, ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband... The pos...

BoutOveres Advocaten
BoutOveres Advocaten
Blog Post

New blog articles detected.

 • Akte ontslag + akte aanstelling = einde dienstverband = recht op transitievergoeding?

    Uit een recente uitspraak van de kantonrechter[1] blijkt dat deze vordering niet opgaat. In deze zaak ging het om een werknemer in het bijzonder onderwijs die was uitgevallen als leerkracht in het VO. Na 104 weken arbeidsongeschiktheid werd haar een andere passende functie aangeboden als remedial teacher. Zoals in het onderwijs gebruikelijk is, wordt... The post Akte ontslag + akte aanstelling =...

 • Voorlichting op scholen over strafrecht (medeplegen)

  Blog “Er komt een kind bij de advocaat” – Deel 2: Voorlichting op scholen over medeplegen Stel je voor: twee meisjes in een pashokje van een kledingwinkel. Het ene meisje stopt twee jurkjes in haar tas. Samen lopen ze de winkel uit. Even later zitten ze samen op het politiebureau. Als ik het meisje spreek... The post Voorlichting op scholen over strafrecht (medeplegen) appeared first on Bout Advoc...

 • Het innovatiepartnerschap bij ICT-projecten

  De nieuwe Aanbestedingswet: het innovatiepartnerschap Sinds 1 juli (2016) is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. In deze blog wil ik nader ingaan hebben op het innovatiepartnerschap bij aanbestedingen en de toepassing daarvan bij ICT-projecten. EU2020 strategie In 2010 heeft de Europese Unie (EU) de EU2020 strategie gepubliceerd. Met deze strategie wilde de EU een... The post Het innov...

 • Artikel 1: handelsnaam- en merkbescherming?

    Art. 1. en artikel 1: Gelijke gevallen? Of geen handelsnaam- en merkinbreuk? Op kerstavond 2016 werd het bekendgemaakt. Sylvana Simons begon haar eigen partij, genaamd ‘Artikel 1’. De Stichting Expertisecentrum Discriminatie (verder: SED) – die verschillende antidiscriminatiebureaus in ons land heeft – maakt echter eveneens gebruik van de naam ‘Art. 1’. SED kan zich niet in... The post Artikel 1...

 • Slapend dienstverband: einde loondoorbetalingsplicht maar niet einde re-integratieplicht

    Naar aanleiding van een recente uitspraak van het Hof Den Bosch[1] is het goed om de zgn. slapende dienstverbanden binnen het bedrijf nog eens onder de loep te nemen. Van een slapend dienstverband spreken we als de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte (Einde Wachttijd, EWT) is verstreken [2], maar het dienstverband niet formeel wordt... The post Slapend dienstverband: einde loondoor...

 • Tips bij ontslagaanvragen voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers

    Om een ontslagaanvraag voor een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is  succesvol bij het UWV in te dienen, zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Opzegverbod tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid Allereerst geldt dat de periode van 104 weken aaneengesloten arbeidsongeschiktheid verstreken moet zijn vermeerderd met een eventuele loonsanctieperiode.  NB deze periode h...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.