BTYON Consultancy Training Software and Technology Services

BTYON Consultancy Training Software and Technology Services

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 5 days ago

New blog articles detected

  • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe Göre Yükümlülükler

    Giriş11 Nisan 2017 tarihli 30035 sayılı Resmi Gazete’de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu ile ilişkili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından oluşturulan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre İnternet Toplu Kullanım Sa...

BTYON Consultancy Training Software and Technology Services

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 2 months ago

New blog articles detected

  • COBIT VE ISO 27001’DE RİSK YÖNETİMİ

    GirişRisk, bir olayın gerçekleşme olasılığıyla yaratacağı etkinin kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır. Risk kavramı insanların aklında genellikle olumsuz bir izlenim oluşturmakla birlikte olumlu riskler ise fırsat olarak adlandırılmaktadır. Bu duruma bir örnek verecek olursak; bir kurumun ödemelerini döviz kurları üzerinden yapmasını bir risk olarak değerlendirebiliriz. Kurların artması durumunda...

  • A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgelerinin Süreleri Uzatıldı

    7 Ekim 2016 tarihli 29850 sayılı resmi gazete ile gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre A ve B sınıfı OKSB süreleri 15 Ağustos 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.İlgili yönetmelik maddesi:GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK“A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne ilişkin geçici düzenlemeGEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte...

BTYON Consultancy Training Software and Technology Services

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 8 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in