Vaasa (Finnish: [ˈʋɑːsɑ]; Swedish: Vasa, IPA: [ˈvɑːsa]) is a city on the west coast of Finland. It received its charter in 1606, during the reign of Charles IX of Sweden and is named after the Royal House of Vasa. Today, Vaasa has a population of 67,495 (31 March 2016) (approximately 90,000 in the Vaasa sub-region), and is the regional capital of Ostrobothnia (Swedish: Österbotten, Finnish: Pohjanmaa).

Wikipedia
City of Vaasa
City of Vaasa
YouTube Video
  • Vaasa siirtyy käyttämään uutta kieltä – vasparantoa! Vaasassa alkaa intensiivinen vasparannon opiskelu ja käyttö. Uusi kieli on helppo oppia ja sitä voi tästä päivästä lähtien käyttää joka puolella Vaasaa asioidessa. Vasparanto on uusi kieli, joka perustuu lähinnä suomeen, ruotsiin ja englantiin. Joidenkin mukaan kielessä on vivahteita myös närpiöstä ja maalahdesta. Kielen on kehittänyt puoli-v...

City of Vaasa
City of Vaasa
YouTube Video
  • Videolla kerrotaan Vanhan Vaasan keskuksen, raunioalueen ja asemapuiston asemakaavoitushankkeesta, jossa on tavoitteena luoda edellytykset Vanhan Vaasan kehittämiselle Vaasan historiallista ja kulttuurista perintöä vaalivana ja esittelevänä kaupunginosana. Videon tarkoituksena on esitellä mahdollisuuksia raunioalueen ja siihen liittyvän asemapuiston hyödyntämiseen matkailutarkoituksiin sekä erilai...

City of Vaasa
City of Vaasa
YouTube Video
  • Iso kiitos kaikille Tulevaisuuden Vaasa –kyselyyn vastanneille! Kyselyn tulosten mukaan työllisyys ja yrittäjyys, laadukas perusopetus sekä julkinen liikenne ovat tärkeitä vaasalaisille. Valtuusto hyödyntää kyselyn tuloksia strategiaseminaarissaan elokuussa. Stort tack till alla som svarade på enkäten om Framtidens Vasa! Enligt svaren på enkäten är sysselsättning och företagande, högklassig grund...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.