Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Op industrieterrein Chemelot wordt een biogasinstallatie gebouwd die ongeveer 700 kton varkensmest gaat omzetten naar 40 miljoen m3 biogas bestemd voor kunstmestproductie. Reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels. Daarmee komen alle nutriënten uit...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Martien Visser van Gasunie pleit in Energiepodium voor een plan voor geïmporteerde houtpellets. Hij baseert zich onder meer op een recente studie van PBL en ECN naar een emissiearm energiesysteem...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Biogas Leeuwarden verhoogt de productie op de Dairy Campus in Leeuwarden van 2 miljoen Nm3 biogas naar 7 miljoen Nm3 biogas per jaar. Momenteel wordt het biogas omgezet naar elektriciteit via een warmtekrachtkoppeling (WKK)....

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Biogasinstallatie WABICO in Waalwijk heeft het Europese International Sustainability and Carbon Certification (ISCC EU)-certificaat ontvangen. Het ISCC EU-certificaat wordt door de Europese Commissie afgegeven onder de Europese Renewable Energy Directive...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Rolande LNG gaat de productie van bio-LNG opschalen door twee biotransformatiestations (BTS) en vier bio-LNG-tankstations in Nederland en België te installeren. De twee BTS’en transformeren lokaal geproduceerd biogas in vloeibare...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Vanaf dinsdag 3 oktober 2017 wordt de SDE+ subsidie weer opengesteld. In vier weken tijd, tot donderdag 26 oktober 17.00 uur, is € 6 miljard beschikbaar voor duurzame energieopwekking. De subsidie wordt...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • In Noord Deurningen gaan zeven melkveehouders biogas produceren door op het eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energie Coöperatie IJskoud. Het biogas wordt via een biogasnetwerk van...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Gasunie, Vattenfall/Nuon en Statoil starten een innovatieproject om waterstof toe te passen in de elektriciteitsproductie van de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven. Nuon wil per 2023 een van de drie...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan bij aardgasbuffer Zuidwending in Groningen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof met ongeveer vijfduizend zonnepanelen. Dit pilotproject (HyStock) wordt de eerste power-to-gasfaciliteit in Nederland met...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Netbeheerder Cogas Infra en Beheer en startup ValueA starten een proefproject met intelligente software voor het energiedistributienet. De software biedt netbeheerders cruciale informatie over de technische conditie van de distributienetten,...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Biomassa uit Nederlandse wateren, zoals zeewier, blijkt in 2035 53 PJ aan primaire energie te kunnen leveren. Dit is 26% het totale Nederlandse biomassapotentieel. Dat blijkt uit een studie van...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Leverancier van bio-energie-installaties HoSt gaat Microferm-groengasinstallaties bouwen bij een melkveehouder in Deurningen en een rosé-kalverenbedrijf in Vriezenveen. Vanaf september produceren de Microferms groen gas voor het aardgasnet uit bedrijfseigen mest....

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • In 2016 is door Gasunie meer aardgas getransporteerd. Het volume steeg naar 1.236 TWh (2015: 1.170). Vanwege de productiebeperking van het laagcalorische Groningengas moest flink meer hoogcalorisch gas uit binnen-...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post

New blog articles detected.

 • 358 ton minder CO2 door vergisting Drents bermgras

  Attero heeft bermgras uit de provincie Drenthe omgezet in groen gas. Daarmee is 358 ton CO2-uitstoot bespaard. Drenthe schreef in 2015 al een aanbesteding uit voor het maaibeheer en de...

 • Voorjaarsronde SDE+ 2017

  De voorjaarsronde voor de SDE+ is open van 7 maart tot en met 30 maart 2017. Het budget is € 6 miljard. De voorjaarsronde heeft drie fases. Intekenen voor fase 1 start op 7 maart, voor...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post

New blog articles detected.

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post
 • Op 27 september 2016 start de najaarsronde van de SDE+. Producenten van hernieuwbare energie kunnen dan via het eLoket van RVO.nl subsidie aanvragen. Het totale budget voor de najaarsronde bedraagt €5 miljard. Vanaf...

Groen Gas Nederland
Groen Gas Nederland
Blog Post

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.