NCC AB is a Swedish construction company, the second largest in the Nordic region with annual revenues (2013) of 58 billion Swedish krona and about 18,500 employees.

Wikipedia
NCC
NCC
YouTube Video
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Vad behövs för att skapa bra cykelinfrastruktur?
  Vid ett seminarium i Almedalen 2017 med NCC, infrastrukturminister Anna Johansson(S) och Cykelfrämjandet diskuterades vad som krävs för att göra verklighet av den nationella cykelstrategin, och hur cykelinfrastrukturen ska kunna byggas ut på ett bra och effektivt sätt.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Renovering af Sorgenfrivang II
  Renoveringen af det almennyttige boligbyggeri Sorgenfrivang II sker ved hjælp af innovative løsninger. Det medvirker til, at der opnås en energibesparelse op til 66 procent i forhold til i dag.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Inkluderande Stadsutveckling
  En sammanfattning av det viktigaste från seminariet om inkluderande städer, som ägde rum i Almedalen den 4 juli 2017. https://www.ncc.se/media/ncc-i-almedalen/ http://www.theinclusivecity.com/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Citybanan i Stockholm invigs
  Söndag den 9 juli invigs Citybanan i Stockholm där NCC på uppdrag av Trafikverket byggt stationen Stockholm City och tunneln under Norrström. https://www.ncc.se/vara-projekt/norrstromstunneln-citybanan/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC och Unicef i Almedalen
  NCC och Unicef höll ett gemensamt seminarium i Almedalen 2017 om barnperspektiv i stadsplaneringen. Medverkande: Christina Lindbäck, NCC, Christina Heilborn, Unicef.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Möt våra medarbetare - arbetsledare Ida
  https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/mot-vara-medarbetare/arbetsledare/ Som arbetsledare på NCC har du en nyckelroll i byggprojektets dagliga drift. Arbetsledaren är också en viktig länk i NCC:s säkerhetsarbete. Här berättar Ida, en av våra arbetsledare, om sitt arbete.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Elever feirer sitt første kranselag i Asker
  Elever som tar praksisveien til fagbrev ved Nesbru videregående skole i Asker fikk oppleve et såkalt kranselag - en milepælseremoni for å feire at taket er satt på plass og at et bygg er tett.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Bybanen Bergen
  NCC er en sentral entreprenør for utbyggingen av Bybanen i Bergen. Her kan du se hvorfor.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Change v1
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Change
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Hope
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Celle
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Hope
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Kontor
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Future Office - Change
  Vi bygger fremtidens kontor - Future Office by NCC®. Future Office by NCC er et forskningsbasert konsept som hjelper deg til å beslutte hva din bedrift skal stå for når det gjelder plass, form og funksjon. https://www.ncc.no/vare-tjenester/eiendomsutvikling/future-office/
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCCs kontorprosjekt Valle i Oslo
  https://www.ncc.no/vare-prosjekter/valle-wood-oslo/ Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Valle Hovin-området har hittil ikke vært aktivisert i større grad, men med NCC som aktiv pådriver skjer det nå store forandringer som vil gjøre dette til en vital del av Oslo.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Green Asphalt - en metode som holder i lengden (Nor.subt)
  Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene. Ved å videreutvikle metodene for produksjon og blanding, har vi lykkes i å senke temperaturen for varm asfalt, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Miljøgevinsten er blant annet redusert utslipp av karbondioksid (CO2) og svoveldioksid.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Green Asphalt - hva er hemmeligheten?
  Lavtemperaturasfalten NCC Green Asphalt® er ett av mange miljøtilpassede produkter NCC har utviklet de siste årene. Ved å videreutvikle metodene for produksjon og blanding, har vi lykkes i å senke temperaturen for varm asfalt, samtidig som kvaliteten opprettholdes. Miljøgevinsten er blant annet redusert utslipp av karbondioksid (CO2) og svoveldioksid.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • NCC Property Development program
  NCC Property Development has recently finalized an international program - customized to challenge and inspire NCCs best property developers. The tutors highlight parts of the program and send their best wishes for future success.
NCC
NCC
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Beredskapsøvelser kan forebygge
  «En bil har krasjet inn i gasstanken, sjåføren er bevisstløs og det er fare for brann på fabrikken». Dette scenariet måtte ansatte ved NCCs asfaltfabrikk og Franzefoss pukkverk i Trondheim brått håndtere.
NCC
NCC
YouTube Video

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.