Competitive Marketing Intelligence | Crayon
Progreso grupa d.o.o.
Progreso grupa d.o.o.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Sve što ste htjeli znati o jamstvu i sudužništvu
  U slučaju kada kreditna sposobnost ne udovoljava kriterijima, korisnik kredita može banci ponuditi sudužnika ili jamca. Zajedno s korisnikom kredita, jamac i sudužnik solidarno jamče banci za redovitu otplatu kredita ... Članak Sve što ste htjeli znati o jamstvu i sudužništvu pojavio se prvo na Progreso.
Progreso grupa d.o.o.
Progreso grupa d.o.o.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Smrt dužnika: spriječite nasljeđivanje dugova
  Riječ „nasljedstvo“ asocira nas na novac, nekretnine, nakit i druge vrijednosti. Zaboravljamo da nasljeđe nakon smrti dužnika predstavljaju i krediti, dugovanja po kreditnim karticama, prekoračenja po transakcijskim računima i slične ... Članak Smrt dužnika: spriječite nasljeđivanje dugova pojavio se prvo na Progreso.
Progreso grupa d.o.o.
Progreso grupa d.o.o.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Revolving kartica – linija manjeg otpora
  Tipično u ponudi banaka i kartičarskih kuća nalazimo revolving karticu. Revolving kartica je vrsta kreditne kartice s odobrenim kreditnim limitom. Visinu kreditnog limita određuje banka ili kartičarska kuća ovisno o ... Članak Revolving kartica – linija manjeg otpora pojavio se prvo na Progreso.
Progreso grupa d.o.o.
Progreso grupa d.o.o.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Realizacija kredita u 2017 — zadužiti se ili ne
  U mnogim  životnim situacijama potrebna nam je financijska potpora, koju tipično nalazimo u roditeljima ili financijskoj instituciji, a koja od gore navedenih želja podrazumijeva dobar razlog za zaduživanje i temeljem ... Članak Realizacija kredita u 2017 — zadužiti se ili ne pojavio se prvo na Progreso.

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in