Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Voorkeursalternatief N279 Veghel-Asten
  Gedeputeerde Staten hebben op 11 juli een definitieve keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de N279 tussen Veghel en Asten. Ze hebben ingestemd met het tracé dat door de regiopartners was geadviseerd.
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Ondernemend Natuurnetwerk: kansen voor boeren (Janus Scheepers)
  Janus Scheepers is melkveehouder en bestuurslid van ZLTO. Hij was betrokken bij de uitwerking van het concept Ondernemend Natuurnetwerk. Dat biedt kansen voor gangbare én biologische boeren om natuur en hun bedrijfsvoering te combineren. En het geeft de provincie de kans om het Natuurnetwerk Brabant te ontwikkelen. Meer info: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/natuurmakers en www.zlto.nl
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Natuurmakers (teaser)
  Mensen die zelf natuur maken: in Brabant zie je dat steeds vaker. In een nieuwe serie video's komen deze natuurmakers aan het woord.
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Klimaatbestendig waterbeheer: meer natuur, in balans met economie (Lambert Verheijen)
  Lambert Verheijen is dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas. Samen met de andere Brabantse waterschappen en overige partners zet waterschap Aa en Maas zich in voor een sterk Natuurnetwerk Brabant. Want meer natuur helpt het tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen of watertekort. Natuur vangt water op, houdt het vast en zorgt voor verkoeling tijdens hitte. Om klaar te zijn voo...
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Een sterk Natuurnetwerk: niet voor natuur alleen (Jan Baan)
  Jan Baan is directeur van het Brabants Landschap. Samen met collega-natuurorganisaties Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer en vele andere partners zet het Brabants Landschap zich in voor een sterk Natuurnetwerk Brabant. Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden komt er niet alleen meer ruimte voor planten en dieren, maar ook voor recreatie en mogelijkheden om van de natuur te geni...
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Ondernemend Natuurnetwerk op melkveebedrijf de Regte Heijden (Wim van Roessel)
  Wim en Harriëtte van Roessel plantten fruit- en notenbomen aan op hun melkveebedrijf in Riel, grenzend aan het natuurgebied de Regte Heide en Riels Laag. Daartussen grazen nu hun koeien en kippen. Zo combineren zij veeteelt met agroforestry. En zo geven zij invulling aan het begrip 'Ondernemend Natuurnetwerk' op hun eigen bedrijf. Meer info: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/natuurmakers
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Een eigen ecologische verbindingszone
  In 2011 vroeg Waterschap Brabantse Delta aan Aimée en Herbie Markus uit Wernhout of zij grond wilden verkopen om een ecologische verbindingszone te realiseren. Verkopen wilden zij niet, maar de mogelijkheid om in eigen beheer natuur te realiseren sprak hen wel aan. Zij legden zelf een ecologische verbindingszone aan en voegden deze toe aan het Natuurnetwerk Brabant. Meer info: www.groenontwikkel...
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Gemeente Tilburg maakt Stadsbos 013 (Mario Jacobs)
  "De gemeente Tilburg gaat samen met de gemeenten Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond de komende jaren totaal 500 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer ecologische verbindingszones realiseren. En toevoegen aan het Natuurnetwerk Brabant. Wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg vertelt hoe dat in zijn werk gaat in Stadsbos013. Hij nodigt anderen uit om mee te doen. Meer info: www.gro...
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Van landbouw naar natuur: Landgoed Leijkant
  Ester van Eijck vormde het agrarische bedrijf van haar ouders om tot landgoed Leijkant en voegde het toe aan het Natuurnetwerk Brabant. Met twee nieuwe woningen, de aanleg van een bos en twee kikkerpoelen. Het Landgoed vormt daarmee een prachtige aanvulling op het Stadsbos 013 bij Tilburg. Meer info: www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/natuurmakers
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Congres Samen hart voor de zaak
  Hoe kan het centrum van Brabantse dorpen en steden voor haar inwoners weer een kloppend hart krijgen? Deze vraag stond 6 juli centraal tijdens de 2e conferentie van Samen hart voor de Zaak. Lees meer op www.brabant.nl/werklocaties
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • Eerste 3D-geprinte fietsbrug
  Vandaag, 16 juni 2017, is het startsein gegeven voor het 3D-printen van ’s werelds eerste volledig constructief voorgespannen, betonnen fietsbrug. Deze bijzondere fietsbrug is ontwikkeld door BAM Infra in samenwerking met de TU Eindhoven. De brug is onderdeel van Gemert Noord-Om, een project dat BAM Infra uitvoert in opdracht van de provincie Noord-Brabant. De Noordelijke Randweg Gemert Noord-Om v...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.