School of Human Nature

School of Human Nature

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 8 months ago

New page description detected.

  • New: Poslání občanského sdružení (SHN) je podpora aktivit vedoucích k intenzivnímu kontaktu člověka s přírodou. Osvěta v oblasti ekopsychologie a aplikace v praxi. Výchova k poznávání tradic našich předků a využití jejich potenciálu pro dnešní generace. Smíření a komunikace mezi generacemi a různými národy. Výměna zkušeností a spolupráce mezi jednotlivci a relevantními partnery z ČR a zahraničí. Vytváření a posilování vzájemných vztahů a zodpovědnosti mezi jednotlivcem a komunitou.

School of Human Nature

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 8 months ago

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in