School of Human Nature
School of Human Nature
Page Metadata Update

New page description detected.

  • New: Poslání občanského sdružení (SHN) je podpora aktivit vedoucích k intenzivnímu kontaktu člověka s přírodou. Osvěta v oblasti ekopsychologie a aplikace v praxi. Výchova k poznávání tradic našich předků a využití jejich potenciálu pro dnešní generace. Smíření a komunikace mezi generacemi a různými národy. Výměna zkušeností a spolupráce mezi jednotlivci a relevantními partnery z ČR a zahraničí. Vytváření a posilování vzájemných vztahů a zodpovědnosti mezi jednotlivcem a komunitou.

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.