SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Article

New blog articles detected.

  • Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Başvuru Formları
      Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile ilgili Özdeğerlendirme Formu (Ek-2) ve diğer Tüm Formlara http://www.sibersan.com/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu-basvuru-formlari/ bağlantısından erişebilirsiniz.
SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Article
SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Article

New blog articles detected.

  • KAMUNET AĞINA BAĞLANMA VE KAMUNET AĞININ DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
    21 Haziran 2017 Tarih ve 30103 sayılı  “KAMUNET AĞINA BAĞLANMA VE KAMUNET AĞININ DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” resmi gazete yayınlandı. Tebliğin amacı: KamuNet’e dâhil edilecek ve dâhil olan kamu kurumlarının KamuNet’e bağlı bilgi ve iletişim sistemlerine ilişkin olarak karşılaması gereken asgari gereklilikler ile bu kurumların denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirle...
SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Article

New blog articles detected.

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Article

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.