SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • Hali hazırda kullanılan ISO 27001:2013 standardı, ISO 27001:2017 olarak revize edildi. Bu değişlik ISO 27001:2005’den ISO 27001:2013’e geçişdeki kadar majör bir değişiklik değildir. Değiştirilen maddeler; * Madde 6.1.3 * A.8.1 maddesi. A.8.1.1 (Varlıkların envanteri) (Information, other assets associated with information and information processing facilities should be identified and an inventory o...

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yetkilendirilmiş Yükümlü kapsamındaki başvurular için önemli bir ön gereklilik olan “Ek-2” soru formunu güncelledi, Form ile ilgili güncel bilgi; Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvurularında Kullanılacak Olan Elektronik Soru Formu 1) Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 13/10/2017 tarihli ve 30209 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik uyarınca Yönetmeli...

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO) Mevzuatı, “Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında” “13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikler” ile güncellenmiştir. Bu kapsamda ilgili resmi gazeteye  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171013-1.htm adresinden ve tüm mevzuata burayı tıklayıp erişebilirsiniz. Yetkilendirilmiş Yükü...

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • Seluz Fragrance Company, İstanbul Silivri’de yer alan 17.000 metrekarelik tesisinde parfüm, kişisel bakım ve ev bakım ana kategorileri altındaki ürün grupları için koku çözümleri sunuyor. Firma ile ISO 27001:2013 (BGYS) kapsamında Eğitim ve Uygulama çalışmalarını tamamladık. http://www.seluz.com/

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş. Firmamız ile yaptığımız Yetkilendirilmiş Yükümlü Projesini tamamladık. Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A. Ş.  Personelleri ve SiberSAN Firmamızın danışmanlığı ile gerçekleştirilen proje sonucunda,  Kent Gıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Denetiminden geçerek “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Firmamız ile yaptığımız Yetkilendirilmiş Yükümlü Projesini tamamladık. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Personelleri ve SiberSAN Firmamızın danışmanlığı ile üç ilimizde gerçekleştirilen proje sonucunda,  Goodyear Lastikleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Denetiminden geçerek “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.  

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  •   Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ile ilgili Özdeğerlendirme Formu (Ek-2) ve diğer Tüm Formlara http://www.sibersan.com/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu-basvuru-formlari/ bağlantısından erişebilirsiniz.

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • 21 Haziran 2017 Tarih ve 30103 sayılı  “KAMUNET AĞINA BAĞLANMA VE KAMUNET AĞININ DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” resmi gazete yayınlandı. Tebliğin amacı: KamuNet’e dâhil edilecek ve dâhil olan kamu kurumlarının KamuNet’e bağlı bilgi ve iletişim sistemlerine ilişkin olarak karşılaması gereken asgari gereklilikler ile bu kurumların denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirle...

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post
  • 07 Ekim 2016 tarih, 29850 Sayılı “GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” Yönetmelik’deki Geçici Madde 9’daki “A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin (OKSB) süresinin” 15/08/2017 tarihine kadar uzatılmasıyla; Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için onay süresi 01/01/2017 yerine 15/08/2017 tarihine kadar uzatıldı. İlgili Yönetmelik > http://www.resmigazete.gov.tr/eskil...

SiberSAN Scientific Solutions
SiberSAN Scientific Solutions
Blog Post

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.