SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους προέλευσης
  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4374/2016 και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ περί διαφάνειας, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (ENG) SYSTEMS SUNLIGHT S.A. | Solar Projects | The preferred Partner Worldwide
  As a member of a strong and developing business ecosystem, SUNLIGHT relies on its modern infrastructure, continuous innovation and its passion for excellence, to develop and supply reliable battery solutions. The company has consistently invested in developing one of the most advanced industrial plants in Europe, running highly specialized production and assembly lines. The products are developed...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών προέβη την 4/7/2017 σε αγορά 2.039.271 μετοχών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 13,46% του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η Olympia Group […]
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (ENG) SYSTEMS SUNLIGHT S.A. | Advanced Motive Power at Sea and on Earth (2016)
  As a member of a strong and developing business ecosystem, SUNLIGHT relies on its modern infrastructure, continuous innovation and its passion for excellence, to develop and supply reliable battery solutions. The products are developed by SUNLIGHT’s R&D team which constantly designs and evaluates new innovative solutions to better meet market needs based on the latest technological trends, industr...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (ARAB) SYSTEMS SUNLIGHT S.A. | حلول الطاقة المتكاملة | Corporate Video (2016)
  تُعد SYSTEMS SUNLIGHT إحدى الشركات العالمية في مجال حلول الطاقة المتكاملة وهي تتخصص في تطوير البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وإنتاجها وتسويقها للاستخدام في المجالات الصناعية والتكنولوجية المتطورة أو الاستخدام من قِبل المستهلك. في عقدها الثالث من النمو المستمر، تحتل الشركة اليوم مرتبةً بين أفضل الشركات المقدمة لحلول تخزين الطاقة في العالم. وبصفتها شركة تنتمي لنظام أعمال قوي ومتطور، تعتمد SUNLIGHT عل...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (FR) SYSTEMS SUNLIGHT S.A. | Solutions Energie Intégrées | Corporate Video (2016)
  SYSTEMS SUNLIGHT est un acteur mondial dans le domaine des solutions énergie intégrées, spécialisé dans le développement, la production et la commercialisation de batteries et de systèmes de stockage d’énergie pour applications industrielles, de technologie avancée et domestiques. En sa 3e décennie de croissance continue, la société figure dorénavant parmi les premiers fournisseurs mondiaux de sol...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (SP) SYSTEMS SUNLIGHT S.A. | Soluciones Energéticas Completas | Corporate Video (2016)
  SYSTEMS SUNLIGHT es un actor global en el sector de las soluciones energéticas completas, especializado en el desarrollo, producción y comercialización de baterías y sistemas de almacenamiento de energía para aplicaciones de la industria, la tecnología avanzada y el consumo. En su tercera década de crecimiento sostenido, SUNLIGHT se encuentra actualmente entre los primeros proveedores de solucione...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (ENG) SYSTEMS SUNLIGHT S.A.| Reliable Battery Solutions Worldwide| Corporate Video 2016
  SYSTEMS SUNLIGHT is a global player in the field of integrated energy solutions, specializing in the development, production and marketing of batteries and energy storage systems for industrial, advanced technology and consumer applications. In its 3rd decade of sustained growth, the company today ranks among the world's top providers of energy storage solutions. As a member of a strong and deve...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (ENG) SYSTEMS SUNLIGHT S.A. | Presence @ CeMAT 2016
  SYSTEMS SUNLIGHT S.A. is a global player in the field of integrated energy solutions, specializing in the development, production and marketing of batteries and energy storage systems for industrial, advanced technology and consumer applications. In its 3rd decade of sustained growth, the company today ranks among the world’s top providers of energy storage solutions. Corporate Video Corporate Pr...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • (ENG) SYSTEMS SUNLIGHT S.A | The "SUNLIGHT Cell" Technology (2016)
  As a member of a strong and developing business ecosystem, SUNLIGHT relies on its modern infrastructure, continuous innovation and its passion for excellence, to develop and supply reliable battery solutions. SUNLIGHT’s products and services have gained international recognition by ensuring uninterrupted and reliable operations in a wide range of critical applications for a broad spectrum of indus...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Youtube Video

New YouTube videos detected.

 • SUNLIGHT | Solutions for Motive Power Batteries in Delhaize Serbia
  SYSTEMS SUNLIGHT S.A. owned by Panos Germanos and having strategically selected a clear export orientation, initiated a co-operation with Delhaize Serbia, a leading food retailer. The new project refers to an integrated solution for motive power batteries used by forklifts in Delhaize’s Logistics Centre in Serbia. Under the new deal SYSTEMS SUNLIGHT has undertaken to design and install fully equi...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  H Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 & άρθρο 19 παρ. 7 κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), γνωστοποιεί ότι τα κάτωθι υπόχρεα πρόσωπα έχουν προβεί στις ακόλουθες συναλλαγές:
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  «SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εuroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SU...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εuroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδ...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ OLYMPIA       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡ...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας
  «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Η εταιρεία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «SUNLIGHT») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και...
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • Important Recognition for SYSTEMS SUNLIGHT at the event “Protagonists of the Greek Economy”
  Athens, 18 May 2017 SYSTEMS SUNLIGHT gained an important recognition at the 3rd event “Protagonists of the Greek Economy 2016” which was organized by “Direction Business Solutions” under the auspices of the Ministry of Economy & Development and of SEV (Hellenic Federation of Enterprises). Specifically, SYSTEMS SUNLIGHT received the award “Protagonist Company in the area […]
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

 • 2016: Year of top performance for SYSTEMS SUNLIGHT
  The year was characterized by the achievement of 9% market share in the global market of traction batteries and by earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of € 17.2 million Increase of turnover by 23.3%, from €136.6 million in 2015 to €168.4 million in 2016 Increase of earnings before interest, taxes, depreciation and […]
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

New blog articles detected.

SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
SYSTEMS SUNLIGHT S.A.
Blog Article

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.