UCMS Group Poland
UCMS Group Poland
Page Metadata Update
UCMS Group Poland
UCMS Group Poland
Page Metadata Update

New page description detected.

  • New: TMF Group świadczy usługi finansowe, sekretariatu kroporayjnego, HR, wsparcia administracyjnego i rynku kapitałowego dla przedsiębiorstw różnej wielkości w 80 + krajach.
UCMS Group Poland
UCMS Group Poland
Blog Post
  • Od 1 września pracodawca zatrudniający na etat musi podpisać umowę z pracownikiem przed podjęciem przez niego pracy. W przeciwnym wypadku zapłaci, i to słono, bo nawet do 30 tys. zł. Nowe regulacje w końcu łatają dziurawe prawo i dają możliwość egzekwowania go przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Według dotychczasowych przepisów pracodawca miał obowiązek podpisać umowę o pracę z pracownikiem eta...

UCMS Group Poland
UCMS Group Poland
Blog Post

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.