UCMS Group Poland

UCMS Group Poland

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 2 weeks ago

UCMS Group Poland

Category: Positioning & Presence
Type: Page Metadata Change

Generated 2 weeks ago

New page description detected.

  • New: TMF Group świadczy usługi finansowe, sekretariatu kroporayjnego, HR, wsparcia administracyjnego i rynku kapitałowego dla przedsiębiorstw różnej wielkości w 80 + krajach.

UCMS Group Poland

Category: Content
Type: Blog Article

Generated 6 months ago

New blog articles detected

  • Najpierw umowa, potem praca. Nowe regulacje prawne

    Od 1 września pracodawca zatrudniający na etat musi podpisać umowę z pracownikiem przed podjęciem przez niego pracy. W przeciwnym wypadku zapłaci, i to słono, bo nawet do 30 tys. zł. Nowe regulacje w końcu łatają dziurawe prawo i dają możliwość egzekwowania go przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Według dotychczasowych przepisów pracodawca miał obowiązek podpisać umowę o pracę z pracownikiem eta...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in