Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Solenergi är fantastisk, gratis och miljövänlig – och intresset växer bland allmänheten. Ambitionerna är att fler ska bli egenproducenter men då krävs långsiktiga förutsättningar – annars kan entusiasmen gå i moln. Inledningstalare: Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi och Peter Takács, policyansvarig, Vattenfall. Deltagare: Gunnar Caperius (C), senior sakkunnig, Patrik Engström, (S), ...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 4 juli 2018. Varför ska kunderna betala för ett uppgraderat elnät? Elnätet ska ju bara funka. Vilken roll har elnätet i samhällsutvecklingen? Vad förväntar sig företagen i Sverige att elnätet ska klara av idag och imorgon? Går det att inte bry sig? Deltagare: Maria Sunér Fleming, chef energi, infrastruktur och miljö, Svenskt Näringsliv och Eva Vitell,...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 4 juli 2018. Sopor kan vara bra. En hel del kan användas på nytt, det skonar miljön. Andra sopor kan ge värme när de förbränns. Dagens teknik ger få utsläpp. Vi bidrar alla med sopor. Hur använder vi sopor smartast? Inledningstalare: Johan Siilakka, Anläggningschef Uppsala värmeverk, Vattenfall Panel: Malin Baltzar, ansvarig hållbara affärer, Stena...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 4 juli 2018. Läser – och förstår du din elräkning? Måste man vara ingenjör för att förstå hur elmarknaden fungerar? Och måste man verkligen förstå? Kan man förenkla och göra som Spotify eller Netflix – fast avgift och fri tillgång? På detta seminarium diskuterar vi hur elmarknaden kan utvecklas framöver. Inledningstalare: Peter Takács, policyansvarig,...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 4 juli 2018. Mitt i alla Almedalsaktiviteter tar vi ett djupt, mentalt andetag och reflekterar kring grundläggande mänskliga frågor med ärkebiskop Antje Jackelén. Vad gör människan med Skapelsen? Riskerar omtanke om nästan, människosyn och engagemang att ta stryk när så många pratar om förändring, effektivitet och BNP? Deltagare: Antje Jackelén, ärke...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 3 juli 2018. Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända? Deltagare: Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva, Mats Gustavsson, e...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 3 juli 2018. Nya teknologier som maskininlärning och AI, Artificiell Intelligens, är redan här. För energikunder kan det ge nya möjligheter till bekvämlighet, miljönytta och kostnadsbesparing. Vilka legala och etiska frågor finns? Finns det någon gräns för AI – behövs den mänskliga kontakten? Deltagare: Karl Bergman, chef forskning och utveckling, Vat...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 3 juli 2018. Hur går vi från ord till handling för att minska vårt klimatavtryck? Vad gör andra för att bli klimatsmartare? Vad kan vi konkret göra för att säkra klimatet för kommande generationer? Hur kan vi använda vår makt som konsumenter? Och vilken roll har politiken? Deltagare: Irene Bernald, PR & informationschef, Audi, Lars Ejeklint, klimatco...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 2 juli 2018. Om Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 måste den elintensiva industrin ställa om hela sin produktionskedja. Vilka ekonomiska utmaningar finns och hur kan de övervinnas? Hur kan kundernas efterfrågan på hållbar konsumtion omsättas i finansiering av investeringar? Och hur kan staten bidra? Inledningstalare: Andreas Regnell, strategidir...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 2 juli 2018. Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll. Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas? Inledningstalare: Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall Del...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Seminarium i Energihuset, Mellangatan 9, den 2 juli 2018. Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men, är det möjligt? Hur då? Och – hur långt har vi kommit? Vi berättar vad som redan är på gång och vad som skymtar längre fram. Kan Sverige på riktigt bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år? Inledningstalare: Andreas Regnell, strategidirektör, Vattenfall. Deltagare: S...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • – Min rekommendation är trots allt rörligt elpris eftersom risken för pristoppar under sommaren är låg och det är just nu det billigaste alternativet. Men var beredd på att binda om du vill ha kontroll på din månadskostnad och vara på den säkra sidan. Energiomställningen kommer att påverka elpriset alltmer så en smart användning av elen kommer att bli mer viktigt framöver, säger Jonas Stenbeck, ch...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Måndag 2 juli, 12.30–13.30 Om Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 måste den elintensiva industrin ställa om hela sin produktionskedja. Vilka ekonomiska utmaningar finns och hur kan de övervinnas? Hur kan kundernas efterfrågan på hållbar konsumtion omsättas i finansiering av investeringar? Och hur kan staten bidra? Medverkande: Per Bolund (MP), finansmarknadsminister Erik Ljungberg, kommuni...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Måndag 2 juli, 11.15–12.15 Utsläppen från bilar och bussar ska ned med 70 procent till år 2030 så att vår miljö blir bättre. I våra städer kommer elektrifiering av transporter att få en ökad roll. Men vilka konkreta åtgärder behövs? Hur går vi från ord till handling? Och hur kan nyttan värderas? Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige Anders Berger, ansvarig sam...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Tisdag 3 juli, 15.00–16.00 Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända? Medverkande: Terese Bengard, verksamhetschef, Hela Sverige ska leva Mikael Damberg (S), innovations- och näringsmini...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Måndag 2 juli, 10.00–11.00 Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men är det möjligt? Hur då? Och hur långt har vi kommit? Vad är på gång och vad skymtar längre fram? Kan Sverige på riktigt bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år? Medverkande: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, S...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Onsdag 4 juli, 10.00–11.00 Läser – och förstår – du din elräkning? Måste man vara ingenjör för att förstå hur elmarknaden fungerar? Och måste man förstå? Kan man förenkla och göra som Spotify eller Netflix – fast avgift och fri tillgång? På detta seminarium diskuterar vi hur elmarknaden kan utvecklas framöver. Under Almedalsveckan 2018 kan du möta Vattenfall i Energihuset på Mellangatan 9, bako...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Tisdag 3 juli, 09.15–10.00 Nya teknologier som maskininlärning och AI, Artificiell Intelligens, är redan här. För energikunder kan det ge nya möjligheter till bekvämlighet, miljönytta och kostnadsbesparing. Vilka legala och etiska frågor finns? Finns det någon gräns för AI – behövs den mänskliga kontakten? Medverkande: Karl Bergman, chef forskning och utveckling, Vattenfall Anna Felländer, medl...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
 • Under Almedalsveckan 2018 kan du möta Vattenfall i Energihuset på Mellangatan 9, bakom Donners hotell. Våra seminarier äger rum den 2–4 juli. Seminarierna webbsänds live och kan även ses i efterhand. Måndag 2 juli 10.00–11.00: Fossilfria inom en generation – hur går det? 11.15–12.15: Andas ren stadsluft – bland bilar och bussar 12.30–13.30: Staten + kapitalet = fossilfritt Tisdag 3 juli 09.15–10...