Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Nyligen invigdes den första elvägen i världen som via en elskena i vägbanan möjliggör laddning av elfordon under färd nära Arlanda flygplats norr om Stockholm. - Elektrifiering av vägtrafik är en viktig pusselbit för att minska de totala koldioxidutsläppen i samhället, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld. Läs mer om eRoadArlanda på https://eroadarlanda.com/

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Som en del av Vattenfalls strategi att erbjuda sina kunder klimatsmarta lösningar, gör Vattenfall en internationell satsning för att utveckla, leverera och driva decentraliserade och integrerade energilösningar för fastighetsägare. En ny affärsenhet bildas med verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien och mot slutet av 2018 även i Nederländerna. Läs mer på https://corporate.vattenfall.se/...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • As a part of Vattenfall’s strategy to supply climate smart solutions to its customers, the company now plans to take a stronger international market position in providing customised decentral and integrated energy solutions to real estate owners. A new business unit is formed, with operations in Sweden, Germany and the UK and by the end of 2018 also in the Netherlands.

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.