Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Local experts in energy, science and economics along with politicians took part in a workshop on innovation and development of the future neighbourhood in a joint city planning for Berlin's urban district Buch. Find out more on wärme.vattenfall.de/berlin Vattenfall Deutschland on Facebook: https://www.facebook.com/vattenfall.de Vattenfall Sverige on Facebook: https://www.facebook.com/vattenfallS...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Mattias Holmström tog hjälp av Vattenfall för att låta installera en luftvärmepump i det attefallshus han bygger på Djurö. Köper du luftvärmepump från oss finns vi med hela vägen. I vår unika paketlösning ingår installation, hjälp med besparingsberäkning, 5 års garanti och telefonsupport under hela pumpens livslängd. Läs mer om våra luftvärmepumpar på https://www.vattenfall.se/uppvarmning/luftvar...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • We all need to think more circularly when it comes to our consumption. Here you can see how. Our traditional consumption is linear: We buy new, use, throw. If we think circular instead, we will recycle more and think one more time before buying again. Get in contact with Vattenfall: About district heating - https://corporate.vattenfall.com/about-energy/energy-distribution/district-heating/ Tw...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Med fjärrvärme från Vattenfall bidrar du till att resurser som annars skulle gått till spillo används till att göra värme och varmvatten till hushåll och företag. Jenny Larsson, chef Värme Vattenfall, berättar om hur vi behöver tänka mer cirkulärt med jordens resurser och hur gator blir isfria på ett smart och miljövänligt sätt. Kom i kontakt med Vattenfall: Besök Vattenfalls webbsida: https...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Vi alla behöver tänka mer cirkulärt när det kommer till vår konsumtion. Här kan du se hur. Vår traditionella konsumtion är linjär: Vi köper nytt, använder, slänger. Om vi tänker cirkulärt istället så återanvänder och återvinner vi mer och tänker en extra gång innan vi köper nytt. Sverige är världsledande på att tänka cirkulärt. Så fungerar fjärrvärme: https://corporate.vattenfall.se/om-energi/ene...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • Möt Kajsa Engholm på SKB, Svensk Kärnbränslehantering. SKB har tre fullskaliga laboratorier för realistiska tester där de utvecklat en världsunik metod att svetsa 50 mm koppar utan defekter. Efter mellanlagring flyttas kärnavfallet till robusta kopparkaplsar som försluts med en speciell svetsteknik. SKB är världsledande på slutförvarssystem. Vill du forska och utbilda dig, bli trainee inom kärnkr...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
  • I oktober har de rörliga elpriserna varit lägre i norra Sverige än i södra och mellersta Sverige. Prognosen för vintern pekar på fortsatt stigande elpriser och det kan vara ett bra tillfälle att se över sitt elpris. – Bor du i norra Sverige har du under månaden haft lägre elpris medan priset varierat mer i södra Sverige. Som ett resultat av detta har många av våra kunder valt att binda sitt elpris...

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.