Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Vi måste öka takten mot morgondagens energikällor - Vattenfall
  2045 ska Sverige som första land i världen vara klimatneutralt. Redan nu skapar Vattenfall mängder av naturlig energi genom förnybara kraftkällor som sol, vind och vatten. Men det finns mer att göra, det är dags att öka takten! Vårt mål är att vara klimatneutrala i Norden till 2030. Med avstamp i Vattenfalls engagemang i moderna energifrågor ville vi glänta på dörren till framtiden. Läs mer om v...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Hur väger vi miljö- och energiintressen i vattenkraften? - Vattenfall
  Onsdag 5 juli I samarbete med projektet Vattenkraftens miljöfond Nu finns förslag om gemensam finansiering som innebär att de största vattenkraftsproducenterna ska stötta miljöåtgärder i framför allt de mindre vattenkraftverken. Kan en gemensam fondlösning säkra moderna miljövillkor i vattenkraften? Medverkande: Per Nordlund, senior rådgivare, Statkraft (inledning) Bengt Blomqvist, vice VD Sydkr...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Sveriges flytande batteri laddar om - Vattenfall
  Onsdag 5 juli Vad är kopplingen mellan vattenmagasin, drönare och Teslas hembatterier? Måste vi ha ett batteri på väggen eller är Suorvadammens vatten lösningen? Medverkande: Karl Bergman, chef Forskning och utveckling, Vattenfall Fredrik Engström, finanschef och FoU-ansvarig Vattenkraft, Vattenfall Moderator: Monica Nordlund, kommunikatör, Vattenfall
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Solcellsparker – världens billigaste energikälla? - Vattenfall
  Onsdag 5 juli I samarbete med Svensk Solenergi På bara någon timme ger solen mer energi till jorden än vad mänskligheten förbrukar per år. Storskalig solel är numera konkurrenskraftig men är hittills ingen succé i Norden. Hur kan solel bidra till det nordiska systemet och kan storskalig solenergi förändra konkurrensläget i Europa? Medverkande: Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi (inledn...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Drivkrafter till innovation – Vattenfall
  Vårt mål är ett fossilfritt Norden till 2030. Vattenfalls Klimatcoach Lars Ejeklint vill lämna över en klimatsmart framtid till barn och barnbarn. Lasse var en av deltagarna i Vattenfalls Hackathon. Läs mer om Framtidens energi och idéerna från Hackathon här https://www.vattenfall.se/framtidens-energi/
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: När står vindkraften på egna ben? - Vattenfall
  Onsdag 5 juli 2017 För första gången har havsbaserade vindkraftsprojekt vunnit anbud utan subventioner i Tyskland. Vilka trösklar återstår för att bygga utan subventioner i Sverige – på land och till havs? Kan kostnaderna pressas genom ny teknik och goda vindlägen? Medverkande: Helena Nielsen, tf chef för projektutveckling Sverige Vindkraft, Vattenfall (inledning) Niclas Damsgaard, direktör för ...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Kärnkraft - årtionden av spännande jobb
  Onsdag 5 juli 2017 Rekryteringsbehovet är stort då kärnkraften behövs under kommande årtionden som en viktig del av svensk energiproduktion. Branschen rekryterar nu hundratals talanger varje år. Med mentorprogrammet Pepp diskuterar vi kärnkraftens attraktionskraft och rekryteringsbehov. Medverkande: Carl Sommerholt, kommunikationschef affärsområde Produktion, Vattenfall (inledning) Axel Hallberg...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Jakten på talangerna - Vattenfall
  Onsdag 5 juli 2017 Var finns energibranschens framtida medarbetare? Hur blir mångfald och inkludering en framgångsfaktor? Tillsammans med representanter från energisektorn och tongivande experter från universitet, media, politik och organisationer diskuterar vi utmaningarna. Medverkande: Jenny Larsson, chef Värme Sverige, Vattenfall (inledning) Annika Viklund, affärsområdeschef Distribution, Vat...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Kan elnätet bli slutsålt? - Vattenfall
  Måndag 3 juli 2017 Sverige satsar på fler elbilar, att attrahera ny elintensiv industri och mer förnybar energi. Vad händer om elnätet är slutsålt och vi inte kan ansluta nya kunder? Kan vi ha gott om energi men ingen effekt? Vad krävs för att elnätet ska utvecklas och möta samhällets och kundernas förväntningar? Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen Ulla ...
Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

Vattenfall
Vattenfall
YouTube Video

New YouTube videos detected.

 • Almedalen 2017: Det digitala mästerskapet - hur blir vi rustade? - Vattenfall
  Måndag 3 juli 2017 Nya spännande digitala möjligheter påverkar i grunden våra liv och verksamheter. Inom energibranschen är digitalisering en nödvändighet som ger mer kundmakt men också mer komplexitet. Vad betyder det för klimatet? Hur påverkas integritet, säkerhet och kompetensbehov? Vilket ledarskap krävs för en digitalisering i framkant? Medverkande: Gith Bengtsson, HR-chef, Swedbank Charlot...

Out-Market Your Competitors?

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.

Out-Market Your Competitors

Get complete competitive insights on over 2.2 million companies to drive your marketing strategy.

Create Free Account

Already a user?  Log in

By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.